2017-05-30

Haiku le Issa ón mbliain 1792

gaoth oíche  . . .
solas coinnle
i reodóga na scríne


.夕風や社の氷柱灯のうつる

yûkaze ya yashiro no tsurara hi no utsuru

2017-05-29

Ara Güler

Ara Güler
díoscán
sula bhfeictear í . . .
cairt an díoltóra sráide
it's creak
before it's seen . . .
street vendor's cart

2017-05-28

Corr Mhóna

I lom an gheimhridh
is an solas ag gabháil as
go luath, amanta,

cuireann corr mhóna
spréach thine sa tráthnóna
lena scréach lasánta.

Cathal Ó Searcaigh


Grey Heron


In the dead of winter
light is early
leaving the sky

sometimes a grey heron
puts a spark in the gloaming
with an impassioned cry

Trans. Gabriel Rosenstock

Γέρος ερωδιός


Στην καρδιά του χειμώνα
το φως νωρίς
αφήνει τον ουρανό

κάποτε ένας γέρος ερωδιός
δίνει μια σπίθα στη δύση
μαζί με μια παθιασμένη κραυγή

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou


2017-05-27

Tá ina Lá

Tá sé cheana ina lá!
Tá rud éigin nua im’ chroíse,
       Muvva Gopala.

Ar labhramar fiú ar feadh píosa
chun pian ár scarúna go dtí anois a mhaolú?
Glaonnn tú orm is tú lán de dhúil, ‘A bhean, tar chugam,’
agus le linn do bhéal a bheith ar mo bhéalsa,

              tá sé cheana ina lá!

Gafa i ngreim Dhia an Ghrá,
i bhfeirg leis, faighimid faoiseamh ag ól
béal le béal.

Deir tú, ‘A chailín, tá do cholainn chomh tláith le duilleog,’
agus sula n-éalaím ód’ bharróg dhocht

              tá sé cheana ina lá!

Ag éisteacht le gach cnead uaim is do mhéara orm thall is abhus
déanann an peata pearóide aithris orm, agus Ó an gáire a dheinimid sa leaba!

Deir tú, ‘Chugam aniar thú, a chailín,’
Agus tú ag suirí liom mar neach fiáin, Muvva Gopala,
Agus mé ar tí dul in airde ort,

              tá sé cheana ina lá!

 Ksetrayya


Morning Already

How soon it’s morning already!
There’s something new in my heart
       Muvva Gopala.

Have we talked a little while
to undo the pain of our separation till now?
You call me in your passion, ‘Woman, come to me,’
and while your mouth is still on mine,

              it’s morning already!

Caught in the grip of the Love God,
angry with him, we find release drinking
at each other’s lips.

You say, ‘My girl, your body is tender as a leaf,’
and before you can loosen your tight embrace,

              it’s morning already!

Listening to my moans as you touch certain spots,
the pet parrot mimics me, and O how we laugh in bed!

You say, ‘Come close, my girl,’
and make love to me like a wild man, Muvva Gopala,
and as I get ready to move on top,

              it’s morning already
             

Ksetrayya (17th.century)     


(When God is a Customer: Telugu Courtesan Songs by Ksetrayya and Others, Trans. A.K. Ramanujan, V. Narayana Rao & David Shulman, Univ. of California Press, Berkeley, 1994)

2017-05-26

Bailéid na Foraoise

Tar éis gach drochstoirme
tuirlingíonn tost ar an gcnoc go léir.
Mearbhall ar an éanlaith bhuartha!
An cóir dóibh filleadh ar an nead scriosta
nó dul sa tóir ar bhia?
Maidin bhreá éigin
bhuail géarchéim féiniúlachta iad.
Níor chualathas cheana an t-ainm a bhí in úsáid
chun iad a aithint.

Bhí díospóireacht mhór le déanaí faoina bhféiniúlacht is a gcearta
a chuir comhdháil sa Ghinéiv trína chéile.
Bhí tagairtí go leor ann do na Véidí.
Cuireadh seanteoiricí stálaithe na leathnóirí chun cinn
le gustaí móra.
Ach níor thug na rannpháirtithe riamh
faoi bhailéid na foraoise
a thuiscint.

Niranjan Chakma

 

 

2017-05-25

Svínafellsjökull

Ron Rosenstock
arm áit éigin
ag gluaiseacht ar aghaidh...
oighearshruth ag cúlú
somewhere
an army advances...
a glacier retreats
quelque part
une armée avance...
un glacier recule

Leagan Fraincise: Daniel Py

2017-05-24

Deasghnáth Maidine/ Morning Ritual

I bow
I kiss the dust
the dust
at your feet
Lord!
Destroyer of the Universe
Lord! Lord! Lord!
Lord of Dust
Umhlaím
pógaim an deannach
an deannach
ag do chosa
a Thiarna!
Scriostóir na Cruinne
A Thiarna! A Thiarna! A Thiarna!
Tiarna an Deannaigh

2017-05-19

amhrán glinn an anama

Jason Symes
i dtost
a chanann sé . . .
amhrán glinn an anama
in silence
it sings . . .
silvery song of the soul

2017-05-18

Aithne a chur Ort

Aithne a chur ort
Ar nós mé a tharraingt ó chéile
Ón dtaobh istigh
Snáithín daingean
I ndiaidh a chéile
Osclaíonn spás go mall
Seomra ansin
Ansin an spéir
Ealtaí colm
De shíor á ligean saor

"Ayaz" (Angus Landman).

2017-05-17

taibhreamh/ dream

bratach ar bith
fágtha ar domhan . . .
dúiseacht as taibhreamh
no flags
left in the world .. .
waking up from a dream
χωρίς σημαίες
έμειν' ο κόσμος...
απ' τ' όνειρο ξυπνώντας

Leagan Gréigise le Sarah Thilykou

2017-05-16

Haiku le Issa ón mbliain 1804

    cuireann báisteach an tráthnóna
     ag canadh é  . . .
          dreoilín

.夕雨を鳴出したりみそさざい

    yû ame wo naki-ideshitari misosazai

2017-05-15

An Búda ar an Mórbhealach

Buddha on the Highway

Yesterday
I saw Buddha cross the road.
I had been waiting long on this side
unable to cross in the evening rush
thinking how we wait for a year
or a year and a half in order to cross the road
in a life fifty, sixty or seventy years long.

He crossed the road, slow, fearless.
As I began to follow him
a vehicle rushed forward screaming at me.

No vehicle slowed down for him;
he just walked along
a wild, wide, desolate path
which was always there
and reached the other side.Kalpatta Narayanan
Translated from Malayalam by K Satchidanandan

An Búda ar an Mórbhealach


Chonac an Búda ag trasnú an bhóthair
inné.
Bhíos ag feitheamh ar feadh i bhfad ar an dtaobh seo
gan ar mo chumas dul anonn trí bhrúthrácht an tráthnóna
is mé ag smaoineamh go bhfanaimid bliain
nó bliain go leitjh ag iarraidh an bóthar a thrasnú
sa leathchéad, trí scór nó seachtó bliain dúinn abhus.

Trasna an bhóthair leis go mall gan eagla.
Nuair a thosnaíos-sa á leanúint
tháinig feithicil chun cinn is í ag scréachaíl orm .

Níor mhoilligh feithicil ar bith dósan;
ar aghaidh leis go réidh
ar chonair fhiáin leathan sceirdiúil
a bhí riamh ann
gur bhain an taobh eile amach.2017-05-14

Grá Pósta

Gach tráthnóna
bíonn mo bhean romham ag an ngeata
a cuid gruaige in aimhréidh, a gúna
gioblach ón gcistin
na cailíní ag crochadh de dhuillí an gheata
is mo charr ársa ag rabhláil isteach.
Iompraíonn duine acu an bagáiste, duine eile
mo chiseán lóin.
Obair an lae thart is táim sa bhaile.
Dearmad déanta agam orthu an lá ar fad is anois
cuimhním go tobann go mbeidh orm
díomá a chur orthu athuair
mar tá an tráthnóna leagtha amach
le haghaidh cuairt gan chiall ar thábhairní.
Agus is fuar im' bhéal é an caife
a dháil mo bhean orm
agus is liosta iad na scéilíní
a thug na páistí leo ón scoil.
Ainneoin an grá atá agam dóibh
ní mór dom díomá a chur orthu arís anocht.

Srinivas Ravaprol


2017-05-13

Cá Raghad?

Cá raghad nuair is i mo thigh féin
atá an ceol go léir is an scléip?
Tá mo chroí sásta san áit a bhfuilim,
d'fhill m'aigne a cuid sciathán.
Léirigh an Gúrú gur im' chroíse atá Bráman.
Má bhuailimse amach anois, feicfead clocha á n-adhradh
is an Tiarna á lorg ag daoine eile sna leabhair bheannaithe.
Chuir an Gúrú deireadh le gach teip, gach seachmall.
Caillte atá Ramanand anois is é ag stánadh ar an Máistir, Bráman.
Ba é Briathar an Ghurú a scrios ceangail is seachráin gan áireamh.

Ramanand

Where Shall I Go?

Where shall I go when all the music
and festivities are in my own house?
My heart is content where I am,
My mind has folded its wings.
The Guru has revealed that Brahman is in my heart.
If I wander outside, I will see the worship of stones
and others vainly seeking the Lord in the holy books.
The Guru has ended all my failures and delusions.
Ramanand is now lost gazing at his Master, Brahman.
It was the Word of the Guru that destroyed
all my millions of attachments and distractions.

2017-05-12

Amir Khusro: Burdún

Khusrau darya prem ka, ulti wa ki dhaar,
Jo utra so doob gaya, jo dooba so paar.


https://allpoetry.com/poem/8541023-Couplet-by-Amir-Khusro


Couplet

Oh Khusrau, the river of love runs in strange ways:
One who jumps in is drowned, one who drowns, is saved

Burdún

A Khusrau, nach aisteach an cúrsa atá ag abhainn an ghrá.
An té a léimeann inti báfar é, an té a bháfar, raghaidh anonn.


[Irish & English versions: Gabriel Rosenstock]

2017-05-11

An Dubh Dáiríre í Mo Mháthair

An dubh dáiríre i mo Mháthair Syama?
Deir daoine gur dubh atá Cailí,
ach ní aontaíonn mo chroíse leo.
Más dubh atá Sí
conas a shoilsíonn Sí an domhan go léir?
Uaireanta is bán í mo Mháthair,
uaireanta buí, gorm, is dearg.
Níl aon chur amach agam Uirthi.
Tá mo shaol caite agam ag iarraidh Í a thuiscint.

Is Damhna Í,
is Spiorad,
ansin is Folús glan.

Is fuirist a fheiscint
agus Kamalakanta ag machnamh
         air seo go léir
conas a chuaigh sé as a mheabhair

Kamalakanta

Is My Mother Really Black

Is my black Mother Syama really black?
People say Kali is black,
but my heart doesn’t agree.
If She’s black,
how can She light up the world?
Sometimes my Mother is white,
sometimes yellow, blue, and red.
I cannot fathom Her.
My whole life has passed
               trying.

She is Matter,
then Spirit,
then complete Void.

It’s easy to see
how Kamalakanta
     thinking these things
went crazyFrom: Singing to the Goddess.
trans. Rachel Fell McDermott

2017-05-10

Haiku Trí Líne, Dhá Líne agus Aon Líne Bob Boldman (1950 - )

sagart
a scáil i bhfostú
i dtairne
cantain fuiseoige
go smior
is go smúsach

dorchaíonn an lá . . . i sliogán

scáthán ... m’aghaidh san áit ar fhágas í

i gcloigeann na bábóige
gearrthóga
nuachtáin
LÁ CAILLE
is fuar iad méara na striapaí
sa teampall
buille
croí
ólaim an spéir
táim
cniogtha
sochraid
an feileastram oscailte cheana féin
don bheatha tar éis báis
an chamhaoir
á scaoileadh
duilleog i ndiaidh duilleoige

ag siúl cois abhann dom
na huiscí ag smaoineamh i m’áitse

 i measc na ngiúiseanna
cnámh mo dhroma
á díriú féin
tagaim orthu istoíche
plandaí an ghairdín
im’ bhrionglóidí

Tionscadal Brecht: Amhráin Ón Ré Dhorcha

Léiriú de chuid IMRAM, Féile Litríochta Gaeilge.

I gComhar le Féile Litríochta Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath

Tionscadal Brecht: Amhráin Ón Ré Dhorcha

Léiriú nua i nGaeilge arna sheiftiú agus arna léiriú ag Eric Fraad. Cuirfidh Caitríona O’Leary amhráin agus téacsanna de chuid Brecht inár láthair chun solas géar a chaitheamh ar an domhan polaitiúil agus sóisialta ina mairimid sa bhliain seo 2017.

Ar an gCéadaoin 24 Bealtaine 2017 cuirfidh Féile Litríochta Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i gcomhar leis an bhFéile Litríochta Gaeilge IMRAM Tionscadal Brecht: Amhráin ón Ré Dhorcha /Songs from the Dark Times i láthair in Amharclann Smock Alley. Is é an stiúrthóir Meiriceánach amharclainne agus ceoldrámaíochta Eric Fraad a stiúrfaidh agus is í an t-amhránaí nótáilte Caitríona O’Leary atá mar stiúrthóir ceoil. Tarraingíonn an léiriú Gaeilge seo as monalóga, radhairc, amhráin, saothair éagsúla ceoil agus dánta a chum an file/drámadóir Bertolt Brecht agus na cumadóirí Kurt Weill agus Hanns Eisler d’fhonn comparáidí a dhéanamh idir na réimis fhaisisteacha a tháinig chun cinn sna 1930í agus sna 1940í agus an borradh atá faoi rialtais thiarnúla na heite deise lenár linn féin.

Ba é Brecht an file agus an drámadóir polaitiúil ba mhó a bhí againn san Iarthar sa chéad leath den fhichiú haois agus tá a shaothar chomh suntasach is a bhí riamh. Sna saothair réabhlóideacha aige ar nós Die Dreigroschenoper  agus Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny chuir Brecht agus Weill cor nua sa cheoldráma, san oratóir agus seánraí gaolmhara ceoil, thug brí nua pholaitiúil agus shóisialta dóibh chomh maith le nuálaíocht foirme. Is féidir an rud céanna a rá faoina chuid dánta agus drámaí ar saothar suaithinseach iad. Déanann Amhráin ón Ré Dhorcha ceiliúradh ar an oeuvre liteartha agus ceoil sin i nGaeilge ár linne do phobal ár linne, i dteanga nach minic ar stáitsí na hardchathrach í.

Is í Féile Idirnáisiúnta Litríochta Bhaile Átha Cliath príomhfhéile litríochta na tíre a thugann cuid de na scríbhneoirí is fearr ar domhan le chéile ar mhaithe le díospóireacht, spreagadh, siamsaíocht agus draíocht.
 

Tugann IMRAM lucht féachana agus léitheoirí ar aistear draíochta chun nualitríocht na Gaeilge agus an domhain a chur ina láthair. Bíonn samhlaíocht agus éagsúlacht i gcónaí le sonrú ar chlár na féile, agus meascán neamhghnách de na seánraí éagsúla litríochta, filíocht, prós, drámaíocht agus ceol.
 

Cliar Ealaíne agus Léirithe

Stiúrthóir Stáitse: Eric Fraad
Stiúrthóir Ceoil: Caitríona O’Leary
Cóiréagrafaíocht:  Justine Doswell
Seit & Dearadh Soilsithe: Kevin McFadden
Dearadh Cultacha: Monica Ennis
Dearadh Teilgthe: Margaret Lonergan

Traschruthú agus Aistriúcháin Ghaeilge: Gabriel Rosenstock, Aindrias Ó Cathasaigh

Oirfidigh

Amhránaí: Caitríona O’Leary
Aisteoirí: Seán T Ó Meallaigh, Gearóid Ó Mordha
Damhsóirí: Justine Doswell, Clodagh Farrell, Sarah Carey, Roisin Kearney
Méarchláir: Josh Johnston
Sacsafóin, Cnaguirlisí: Nick Roth
Cláirnéid: Deirdre O’Leary


Dáta: Dé Céadaoin 24 Bealtaine 2017
Am: 8:00 pm
Ionad: Amharclann Smock Alley
Praghas: €10 / €8


Amharclann Smock Alley
6-7 Sráid an Mhalartáin Íochtarach
Barra an Teampaill
BÁC 8, Éire


IMRAM go deo! Ceannaigh leabhar - agus deoch - do chara leat, nó duit féin.


TUILLEADH EOLAIS: Liam Carson 087-2912797; liamog62@mac.com

2017-05-07

BÁC / Dublin

fós ag macallú
tríd an gcruinne -
ár gcomhráite go léir
still resounding
somewhere in the universe . . .
all our conversations

2017-05-06

Bhagavad Gita: Sliocht as Caibidil 9: Rún na Beatha


Arsa an Tiarna Beannaithe:

Mar go bhfuil muinín agat asamsa, a Arjúna,
Inseoidh mé duit cad is gaois ann,
Rún na beatha: cuir eolas air
Agus bí saor ó bhuairt, go deo.

An ghaois is airde amuigh,
An t-eolas thar gach eolas,
Braitear go díreach i dtobainne é,
Síoraí atá sé, lúcháireach le cleachtadh.

Iad siúd nach ngéilleann
Do mo theagascsa, níl teacht acu orm;
Filleann siad ar an domhan seo i gcónaí,
Ar aistear ó bhás go a chéile.

Táimse ar fud na cruinne go léir
I bhfoirm gan chló.
Is beo do gach neach ionamsa
Ach táimse chomh fairsing sin

Lastall den bheithsine,
Cé go gcruthaítear is go gcothaítear iad
Trí mo chumhachtsa gan teorainn,
Ní teanntaithe iontu atáim.

Ar nós na gaoithe is í ag bogadh de shíor
Pé áit dá dtéann sí, is in oll-fhairsinge an spáis
Atá sí i gcónaí,
Fanann gach aon neach ionamsa.

Cnuasaítear ar ais im’ bhroinn iad
Ag deireadh gach ciogail chosmaigh –
Céad caoga míle billiún bliain
De bhur mblianta ar an domhan seo –

Agus le tús gach ciogail nua
Seolaim uaim arís iad,
Óm’ fhlúirse doirteann
Foirmeacha iomadúla na beatha.

Ní cuing ormsa na gníomhartha sin, a Arjúna,
Seasaimse i leataobh uathu ar fad,
Beag beann ar a dtoradh,
Gan cheangal, suaimhneach.

Faoi mo threoirse, cruthaíonn an Nádúr
Gach uile neach, gach aon ní
Beo is neamhbheo,
Is cuirtear bonn faoin gcruinne go léir.

Bíonn an ghráin ag daoine baotha orm
Nuair a ghlacaim cruth an duine chugam féin,
Dall atáid ar m’fhíor-nádúr
Mar Thiarna na beatha go léir is an bháis.

Lucht na fíor-ghaoise, ámh, a Arjúna,
A thumann go domhain iontu féin,
A dhíríonn gan eagla orm, aithníonn siad mé
Mar fhoinse gan trá.
  
Do mo mholadhsa de shíor,
Dúthrachtach, deabhóideach, dílis,
Dá mbeatha deinid iomann síoraí,
Iomann do mo ghrása gan teorainn.

Daoine eile ar chonair an eolais
Aithníonn siad mé mar an tAon san iliomad;
Laistiar d’aghaidh na milliún déithe
Feiceann siad mo ghnúis.

Is mé an deasghnáth agus an t-adhradh,
An leigheas agus an mantra,
An t-im a dhóitear sa tine,
Agus na lasracha á ídiú.

Mise athair na cruinne
Agus an mháthair, eisint agus
Sprioc gach eolais, an scagaire, OM
Beannaithe agus an Véide faoi thrí.


Mise alfa agus óimige,
Bunús agus deireadh,
Tearmann, baile, fíor-leannán,
Broinn agus síol buanseasmhach.

Is mé teas na gréine,
Coinním siar an bháisteach agus scaoilim léi;
Is mé an bás, agus an neamhbhásmhaireacht,
Gach a bhfuil agus nach bhfuil.

Na fíréin a leanann na scrioptúir
Go dílis, a ólann an sóma
Agus a nglantar óna bpeacaí iad –
A ghuíonn go dtabharfaí go dtí na flaithis iad

Baineann siad amach domhan na ndéithe
Agus baineann sult as ríméad
Do-inste; ach i ndiaidh na gcianta
De na pléisiúir mhóra ghlórmhara sin

Agus a dtuillteanas ídithe, titeann siad siar
Isteach i ndomhan seo an duine arís;
An dúil á spreagadh, ní ghnóthaíonn siad
Ach nithe a imeoidh.

Ach iad siúd a mhachnaíonn ormsa
Go hairdeallach, agus mé á adhradh acu
Gach áit, i gcónaí, tabharfaidh mé duais dóibh
Nach féidir a chailliúint.

A Arjúna, iad siúd go léir a adhrann
Déithe eile le creideamh láidir,
Is mise dáiríre atá á adhradh acu,
Gan fhios dóibh féin.

2017-05-05

An Beachánach /Behan

cad a dheinis leis
le do shaol, a Bhreandáin,
do shaol
what did you do with it
your life, Brendan,
your life

2017-05-04

Jason Symes

Jason Symes
cá bhfuilir?
ní fhaca le fada thú . . .
a bhóín Dé*
where are you?
not seen in ages . . .
ladybird

*In Irish (and in Russian), a ladybird is 'God's little cow'.

2017-05-03

Gorta agus ina Dhiaidh

D'fhan an tinteán fuar lá i ndiaidh lae, an muileann láimhe ina thost,
Lá i ndiaidh lae an bhitseach ar leathshúil ina codladh in aice láimhe
Síos suas na fallaí leis na geiceonna lá i ndiaidh lae
Lá i ndiaidh lae ba dhearóil leis iad na francaigh

Tar éis roinnt laethanta tháinig grán go dtí an tigh
Tar éis roinnt laethanta bhí gal os cionn an chlóis chúirte
Loinnir i súile an teaghlaigh tar éis roinnt laethanta
Tar éis roinnt laethanta dhein an préachán a chuid cleití a thochas.

Nagarjun


Famine and After


For days and days the hearth stayed cold, the handmill quiet
For days and days the one-eyed bitch slept nearby
For days and days lizards paced on the wall
For days and days rats too were miserable

Grain came to the house after many a day
Smoke rose above the courtyard after many a day
The eyes of the household shone after many a day
The crow scratched its feathers after many a day.

2017-05-02

Haiku le Issa on mbliain 1820

Samhlaímid ré eile le saol an spailpín ach táid ann i gcónaí -  eachtrannaigh a lán acu, in Éirinn, ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain, dáiríre. Obair shéasúrach ar bun acu ar phá íseal.

tigh ar an iargúil
spailpín ar meisce . . .
clapsholas fómhair

.隠家や呑手を雇ふ秋の暮

kakurega ya nomite wo yatou aki no kure

2017-05-01

Haiku

Werner Bischof (1916-1954)
amhráin ghrá
amhráin síochána
. . . ag éag ar an ngaoth
songs of love
songs of peace
. . . dying on the wind

2017-04-30

Sahir (Ye Mahalon, Ye Takton, Ye Taajon Ki Duniyaa)Tart

Pálás, ríchathaoir, coróin
Drochmheas ag daoine ar an lá,
Níl ón duine ach maoin, mo bhrón
Cén domhan é seo, ní féidir a rá.

Leonta an cholainn, anam ag feo
Catsúil fhaiteach, croí faoi scáth,
Ní bheidh parthas ann go deo
Cén domhan é seo, ní féidir a rá.

An beatha atá uainn nó saol san uaigh
Ag spraoi le daoine ar nós bréagán
Cad atá uainn, lúcháir nó buairt?
Cén domhan é seo, ní féidir a rá.

An óige sa tóir ar dhóchas de shíor
An duine ar díol, tá praghas ar an ngrá
Cad atá bréagach cad atá fíor
Cén domhan é seo ní féidir a rá.

Níl sa saol ach gal is smúit
Dílseacht, cairdeas ag tuile is ag trá
An grá féin is gan ann ach drúis
Cén domhan é seo ní féidir a rá.

Dóimis é go léir léir
Dóimis é ó bhun go barr
Dóimis é ó thalamh go spéir
Cén domhan é seo ní féidir a rá…

Thirst

World of palaces, crowns and thrones,
What does society care for this day?
A world that measures all that it owns:
What’s this world should it come my way?

Injured body, thirsty soul,
Restless glance, the heart afraid,
What world is this? A senseless hole:
What’s this world should it come my way?

Playing with people like some wooden toy
Is it life we worship . . . or is it the grave?
Is it sorrow we seek . . . or maybe pure joy:
What’s this world should it come my way?

Wandering youth in search of hope,
So many bodies up for sale,
Love exchanged for a measly grope:
What’s this world should it come my way?

World where man is no more than dust
Loyalty nothing, friendship a game
Love melts so easily into lust:
What’s this world should it come my way?

Burn it all on a funeral pyre
Remove this world from me in a blaze
Set it on fire, set it on fire:
What’s this world should it come my way?

(Freely transcreated by Gabriel Rosenstock)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sahir_Ludhianvi

2017-04-29

Leanbh Sléibhe

Nirmala Putul

Leanbh sléibhe -
blogh den sliabh -
ag spraoi in ucht an tsléibhe

Ina lapadán suas an sliabh
a chosa á leagan aige ar chré an tsléibhe
chun éirí mar shliabh
i gcríoch na sléibhte

Maireann an sliabh iomlán
istigh sa leanbh sléibhe
agus cónaíonn an leanbh sléibhe anseo is ansiúd
in ucht an tsléibhe

Feiceann an leanbh sléibhe
eitleán ag eitilt os cionn an tsléibhe
Is fiafraíonn dá athair -
cén t-éan é sin?


Mountain Child


The mountain child —
a fragment of the mountain —
plays in the lap of the mountain

Toddling up the mountain
he plants his feet in the mountain soil
to rise like a mountain
in the land of mountains

The whole mountain
lives inside the mountain child
And in the lap of the mountain
lives the scurrying mountain child

The mountain child sees
a plane flying over the mountain
And he asks his father —
What is that bird?


http://www.poetrytranslation.org/poems/mountain-child

2017-04-28

Tirumoolar

Ní bhaineann siad amach na bochtáin
na bronntanais sin a thugtar don Tiarna sa teampall!
Ach na bronntanais sin a thugtar do na bochtáin
baineann siad amach an Tiarna sa teampall!

Tirumoolar 
Sacred Songs of India, VIII
V. K. Subramanian
lch 29

2017-04-27

SLIOCHT as an Ashtavakra Gita

Arsa Janaka, Rí:

Conas a thagann duine ar an Eolas? Conas Saoirse a bhaint amach? Conas teacht ar Shuaimhneas Intinne?
Abair liom an méid sin, a dhuine uasail.
1.1

Arsa Ashtavakra, saoi:

Más Saoirse atá uait, a mhic,
seachain mar a sheachnófá an nimh
gach a ndíríonn na céadfaí orthu
agus cothaigh caoinfhulaingt, macántacht,
atrua, soilíos, agus an fhírinne mar fhrithnimh. 1.2

Ní d’aon chuid de na dúile thú – cré, uisce, tine, aer
ná éitear fiú. Chun Saoirse a bhaint amach,
tuig gur tú an Comhfhios, an Finné orthu san. 1.3

Má fhanann tú ar do shuaimhneas sa Chomhfhios,
tú féin a fheiscint neamhspleách ar an gcolainn,
ansin, anois féin fiú, d’fhéadfá a bheith sona,
síochánta agus saor ó chuing. 1.4

Ní d’ardaicme ná de shainaicme ar bith thú,
ní ag aon staid ar leith thú, ná ní rud thú
a bhfuil radharc ag an tsúil air. Neamhcheangailte
gan chruth atá tú, i do Fhinné ar an uile ní,
mar sin bí sochma sona suairc. 1.5

Ceart is mícheart, pléisiúr is pian,
is den aigne iad, ní bhaineann siad leat.
Ní tú an gníomhaí, ní leat toradh an ghnímh,
tá tú saor. 1.6

Is tú an finné aonair air seo go léir
go hiomlán saor an t-am ar fad.
Fáth do dhaoirse nach léir duit sin. 1.7

Bhain nathair dhubh plaic asat
le ‘Mise an gníomhaí’;
Ól an fhrithnimh sin ‘Ní mé an gníomhaí’
is blais den sonas. 1.8

Cuir foraois an aineolais trí thine
leis an tuiscint gur tú an t-airdeall aonair;
bí sona agus saor ó bhuairt. 1.9

Is tú an Comhfhios gan teorainn,
lúcháir is ea thú agus ardríméad
ina nochtann an chruinne mar sheachmall –
an rópa a shamhlaítear ina nathair –
bí lán de shult. 1.10

 Is fíor a ndeirtear:
Is tú ábhar do chuid smaointe.
Smaoinigh go bhfuil ceangal ort is beidh ceangal ort.
Smaoinigh gur saor atá tú agus beidh tú saor. 1.11

Is tú an Féin – an Finné Aonair.
Foirfe atá tú, forleathan, i d’Aon.
Saor atá tú, gan dúil, de shíor gan chorraí.
Níl sa chruinne ionat ach an chuma atá ort.1.12

Machnaigh air seo, ‘Is mé an tAirdeall leis féin –
Aontacht iomlán.’
Éirigh as an nóisean gur duine scoite ar leith thú:
níl istigh ná amuigh ann. 1.13

Is fada thú ag smaoineamh:
‘Is pearsa mé.’
Lig don eolas seo, ‘Airdeall mé, sin uile’
a bheith mar chlaíomh a shaorfaidh thú. 1.14

Tá tú saor anois is go deo,
soilseach, trédhearcach, ciúin.
Coinneoidh an machnamh
i ngeimhle thú. 1.15

Is Comhfhios gan teimheal thú –
stuif na cruinne.
Istigh ionat atá an chruinne
ná bí caolaigeanta. 1.16

Tá tú neamhchoinníollaithe, gan athrú, gan chruth.
Soladach, dothomhaiste, socair.
Ná santaigh aon ní. Is Comhfhios thú.1.17

An rud a bhfuil cruth air, ní fíor é.
An rud gan chruth, é sin amháin atá buan.
Nuair a thuigtear sin, ní bhéarfaidh an bhréag
greim arís ort go deo. 1.18

Faoi mar ata scáthán laistigh agus lasmuigh
den íomhá atá á fhrithchaitheamh aige,
tá an tArd-Fhéin laistigh agus lasmuigh
den cholainn araon. 1.19

Faoi mar atá an spás céanna ann
laistigh agus lasmuigh den phróca,
maireann an tAon forleathan síoraí
ina Iomláine. 1.20

2017-04-26

Ghalib translated by Gulzar

Ah, Ghalib, the magic of your words and your ways with mystics!
you would have been a saint - if you were not addicted to drink.


 
Á, a Ghalib, draíocht do chuid briathra is na slite a bhí agat le mistigh!
bhís id' naomh - murach an glincín sa ghrágán agat.

2017-04-23

Páiste Áiseach Ag Dul Isteach i Seomra Ranga Briotanach

Sular ghabh sí isteach sa seomra ranga:
bhain sí di cóta, miotóga agus chunni;
ina haigne bhain sí di a bróga
roimh dhul isteach di i dteampall mistéire tuata.

D’fhág sí leis ina diaidh:
teanga, ainm, féiniúlacht;
chuir uirthi masc deas na haonchineálachta,
d’ullmhaigh le haghaidh ceachtanna san anaithnideacht chultúrtha.

Debjani Chatterjee


An Asian Child Enters a British Classroom

Before she stepped into the classroom:
she removed coat, mittens and chunni;
mentally undid her shoes for entry
to a temple of secular mystery.

She also shed here:
language, name, identity;
donned the mask of neat conformity,
prepared for lessons in cultural anonymity.Debjani Chatterjee

 

2017-04-22

Dán le Ashok Vajpeyi

Tar


Tar mar a thagann dorchadas chuig dorchadas
uisce ag bualadh le huisce
solas á leá sa solas

Tar
cuir umat mé,
mar a chaitheann crann a choirt
mar a chaitheann conair
féar glas

Tóg mé
mar a thógann an dorchadas fréamhacha
mar a thógann uisce an ghealach
mar a thógann an tsíoraíocht am

Ashok Vajpeyi


Agus agallamh spéisiúil leis an bhfile:
http://iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL33_1819.pdf

2017-04-21

Haiga

Lisette Model
leanúint den damhsa...
fiú má stopann
an ceol
to go on dancing...
even when the music
has stopped

2017-04-20

as Véarsaí Cātu / from Cātu verses

Gan a Bheith go hIomlán faoi Cheilt


Gan a bheith go hiomlán faoi cheilt
ar nós cíocha ollmhóra mhná Ghujarat
agus gan a bheith le feiscint ag cách
ar nós chíocha na dTamalach,
ní hea ach súpláilte
ar nós chíocha leathnochta
na gcailíní Teileagúcha
gan a bheith ceilte ná nochta:
is mar sin is cóir dán a chumadh.
Aon rud eile
cúis mhagaidh a bheadh ann.

Not Entirely Hidden


Not entirely hidden,
like the enormous breasts of those Gujarati women,
and not open to view,
like a Tamil woman's breasts,
but rather
like the supple, half-uncovered breasts
of a Telugu girl,
neither concealed nor exposed:
that's how a poem should be composed.
Anything else
is a joke. 

Classical Telugu Poetry

null

2017-04-19

Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig warChreideas-sa tráth, nuair a bhíos im’ mhaighdean shéimh
(Is bhíos mar sin tráth, díreach mar thú)
B’fhéidir go mbeidh chughamsa duine éigin,
Cad a bheidh le déanamh, uch arú.
Agus más boc é,
Is é cineálta,
Is gan smál ar bith ar a léine fiú
Is fhios aige an tslí chun caitheamh le mná,
Bheadh ormsa diúltú.

Sin an uair is ceart an stuaim  ‘choinneáil,
Ar eagla do dhul amú!
Beidh an ghealach lonrach ins an spéir
Beidh an báidín beag sa chaladh ‘n oíche go léir
Ach ní féidir nithe a bhrú.
Sea, ní ceart go mbeadh ort díreach síneadh siar,
Sea, ní mór do dhuine a bheith fuar,
Sea, cá bhfios cad d’fhéadfadh dúinn tarlú
I ngach aon chás níl ann ach diúltú.

An chéad neach bhí chugam, ba dhuine é as Kent,
Bhí sé mar a d’iarrfá féin,
Bhí longa ag neach a dó amuigh sa chaladh
Is neach a trí ar nós seaimpéin.
Is ó bhí siad saibhir,
Is ó bhí cineálta,
Is gan smál ar a gcuid léinte fiú
Bhí ormsa diúltú.

B’in an uair ba cheart dom stuaim ‘choinneáil,
Ar eagla mo dhul amú!
Bhí an ghealach lonrach ins an spéir
Bhí an báidín beag sa chaladh ’n oíche go léir,
Is níorbh fhéidir nithe a bhrú.
Sea, ní ceart go mbeadh ort díreach síneadh siar,
Sea, ní mór do dhuine a bheith fuar,
Sea, cá bhfios cad d’fhéadfadh dúinn tarlú
I ngach aon chás níl ann ach diúltú.

Tháinig lá amháin (gorm bhí an lá)
An neach seo, gan faic a rá.
Is do chroch a hata donn ar an tairne a bhí im’ sheomra,
Is níor thuigeas an rud bhí dom chrá.
Is ó bhí sé féin daibhir
Is gan cineáltas ann,
Agus gan fhios aige
An tslí chun caitheamh le mná
Dó siúd ní fhéadfainn diúltú.

Níorbh in an uair ba cheart dom stuaim ’choinneáil
Ar eagla mo dhul amú!
Á, an ghealach lonrach insan spéir
An báidín beag ar fán an oíche go léir.
Is do b’fhéidir nithe a bhrú.
Sea, is ceart go mbeadh ort díreach síneadh siar
Sea, ní ceart go mbeadh do chroí istigh chomh fuar
Sea, cá bhfios cad d’fhéadfadh dúinn tarlú,
Sea, ní mór diúltú don diúltú.

Brecht

2017-04-18

Haiku

Jacob Riis (1849-1914), Mullen's Alley, 1888 (204.1982)
Caolsráid an Mhaolánaigh...
ag éirí aníos
i measc scáileanna
Mullen's Alley ...
growing up
among shadows

2017-04-17

Críoch

Ron Rosenstock
níl a bhfuil feicthe againn
ach taibhreamh …
blaosc i gCoill Shíofra
all we have seen
is a dream …
skull in Sheeffrey Wood

2017-04-16

Dán Cásca / A Poem for Eastertide


Agnus Dei


Uan ag damhsa ar thaobh cnoic i gCill Mhantáin. An féar
ag éisteacht leis an méileach lag
ar an leoithne imníoch; an t-uan seo, agnus dei,
a anáil le feiscint
a chluasa beaga trédhearcach nach mór i ngile
Feabhra; an t-uan seo
nach eol dó gur gríscín a bheidh ann
gríscín a ghearrfar ón easna, ón luan, ón ngualainn
gríscín in ollmhargadh i measc míreanna eile gan áireamh
i sochaí seo caipitlíoch tomhaltachais an duine.

Cad seo? Ta téarmeolaí i mBleá Cliath tar éis burgar uaineola
a chur lenár mbunachar focal.

Uan ag damhsa ar thaobh cnoic i gCill Mhantáin:
Sibhse! Búistéirí, baincéirí, filí, sagairt,
nach saorfadh sibh an t-uan?

Thit Máthair na mBuamaí Uile ar an Afganastáin.

Agnus Dei


A lamb is sporting on a Wicklow hillside. The grass
listens keenly to its tender bleat carried
on a fretful breeze; this lamb, this agnus dei,
its breath visible;
little ears almost translucent in the brightness
of February; this lamb
does not know why it must become a chop
cut from the rib, the loin or shoulder
a chop in a supermarket among countless other items
in man’s consumer-capitalist society.

What’s this? A terminologist in Dublin has just now
added burgar uaineola – lamb-burger – 
to our Irish-language word bank . . .

A lamb is sporting on a hillside in Wicklow:
butchers, bankers, poets, priests,
will you not free this lamb?

The Mother of All Bombs has fallen in Afghanistan.

2017-04-15

An Ind fadó/ ancient India

i láthair a tuismitheoirí
níor lig sí faic uirthi
nuair a ghabhais thar bráid,
ach an deoir a chloígh lena cuid fabhraí
do thit ar dhúnadh na súl di

in front of her parents
she showed no emotion
when you passed by,
but a tear that clung to her lashes
fell when she closed her eyes

nach méanar dóibh siúd a chónaíonn
i sráidbhaile sléibhe
is iad ag déanamh suirí
gan aon chur isteach orthu
faoi sceach dhuilleogach
nó sa leaba luachra
a lúbann is a luascann sa ghaoth


lucky are they who live
in a mountain village
where one can make love
undisturbed
beneath a leafy hedge
or in deep thickets of reeds
that bend and sway in the windná cuir do chuid ama amú
le bláthanna cumhra, a amadáin
tarraing an sciorta dem chromáin.
cé air a nglaofainnse sa choill seo?
tá an sráidbhaile i bhfad uainn
is táimse liom féin

why waste your time with sweetwood flowers,
you silly?
just pull the skirt from my hips.
whom can I call to in this wood?
the village is a long way off
and I am all by myselftoisc go bhfuil fúithi bualadh lena leannán anocht
agus an oíche an-dorcha
suas síos an t-urlár léi
agus a súile druidte go docht

because even on this dark night
she intends to meet her lover,
the girl paces up and down indoors
with her eyes tightly shut


http://www.sunypress.edu/p-4756-poems-on-life-and-love-in-ancie.aspx

2017-04-14

Iomann na Milseachta

Milis dúinne na gaotha aoibhne
Aoibhneas ag teacht chugainn ó na farraigí
Aoibhneas chugainn ón arbhar sa ghort
Aoibhneas chugainn ón bplanda is ón luibh
Go dtuga ár mbólacht aoibhneas dúinn
Ár nAthair atá ar Neamh caith linn go haoibhinn!
Deannach an domhain féin tá sé lán d’aoibhneas
Aoibhneas é ar fad – aoibhneas ar fad – aoibhneas

 http://www.culturalindia.net/reformers/vivekananda.html

The Hymn of Sweetness

(from The Upanishads)


The blissful winds are sweet to us
The seas are showering bliss on us
May the corn in our fields bring bliss to us
May the plants and herbs bring bliss to us
May the cattle give us bliss
O Father in Heaven be thou blissful to us!
The very dust of the earth is full of bliss
It is all bliss – all bliss – all bliss

       (Trans. Swami Vivekananda)

2017-04-13

The Walkers

 In the dead of night I hear them
  walkers on their rounds,
  I see them not, know them not
  Only hear their sounds.

 In the very heart of darkness
  when all are fast asleep
  I hear them all advancing
  out of the vast deep.

  Who are they, those restless ones,
  souls in a quandary?
  Are they, unhappy with their lot,
 doomed to wandering?

 In the very heart of the dark night
  when all are wrapped in sleep
  I hear the walkers trudging
  out of the vast deep.

Gabriel Rosenstock

 ( translated from the Irish Na Coisithe by L.S. Gógan)

"There must be something going on down there too..."

Lisette Model (1901-1983), Running Legs, New York, 1940-41 (119.1993) Lisette Model (1901-1983), Running Legs, New York, 1940-41 (83.1993) Lisette Model (1901-1983), Running Legs, New York, 1940-41 (96.1993) Lisette Model (1901-1983), Running Legs, New York, 1940-41 (97.1993) Lisette Model (1901-1983), Running Legs, New York, 1940-41 (126.1993) Lisette Model speaking at ICP on November 17, 1977 about...

2017-04-11

Nuair a Bhionn sé ag Cur Báistí in Dharamshala

Nuair a bhíonn sé ag cur báistí in Dharamshala
caitheann braonta báistí lámhainní dornálaíochta,
na mílte díobh
ina ruathar
agus tugann bascadh dom’ sheomrasa.
Faoin díon stáin
tosnaíonn mo sheomra ag caoineadh go géar goirt
agus fliuchann mo leaba, mo chuid páipéar.

Uaireanta tagann an bháisteach ghlic
aniar aduaidh orm,
ardaíonn na fallaí fealltacha
na sála acu agus ligeann tuile bheag
isteach sa seomra.

Suímse ar mo leaba – oileán-náisiún –
agus féachaim ar mo thír faoi uisce,
nótaí mar gheall ar shaoirse,
cuimhní cinn ar laethanta i bpríosún,
litreacha ó chairde a bhí sa choláiste liom,
grabhróga aráin
agus núdail Maggi
ag éirí go beoga go dtí an dromchla
ar nós cuimhne a cailleadh
is a tháinig ar ais gan choinne.

Trí mhí de chéasadh,
monsún i measc na ngiúiseanna is a gcuid spíonta
na Himáilithe glanta ag lonrú
faoi sholas an tráthnóna.
Go dtí go suaimhneoidh an bháisteach
is go n-éireoidh as an seomra a bhascadh
is gá dom sólás a thabhairt don díon stáin
atá ar diúité
ó aimsir Raj na Breataine.
Is iomaí duine gan dídean
a fuair bheith istigh sa seomra seo.

Tá sé gafa anois ag an mongús,
ag an luch, an laghairt is an damhán alla,
ar páirt-chíos agamsa.
Téann sé go croí ionam gur seomra ar cíos
is baile dom.
Níl bean an tí ar Caismíreach í –
ceithre scór bliain d’aois – in ann dul abhaile.
Is minic sinn ag argóint cé acu is áille
an Chaismír nó an Tibéid.

Fillimse gach aon tráthnóna
ar mo sheomra ar cíos;
ach ní mar seo a chaillfear mé.
Caithfidh go bhfuil slí éigin
amach as an áit seo.
Nílimse in ann caoineadh mar a chaoineann mo sheomra.
Ghoileas mo dhóthain
i bpríosúin agus
le linn babhtaí beaga éadóchais.
Caithfidh go bhfuil slí éigin
amach as an áit seo.
Nílimse in ann caoineadh
tá mo sheomra fliuch go leor cheana féin.


Tenzin Tsundue


When it rains in Dharamshala


When it rains in Dharamshala
raindrops wear boxing gloves,
thousands of them
come crashing down
and beat my room.
Under its tin roof
my room cries from inside
and wets my bed, my papers.

Sometimes the clever rain comes
from behind my room,
the treacherous walls lift
their heels and allow
a small flood into my room.

I sit on my island-nation bed
and watch my country in flood,
notes on freedom,
memoirs of my prison days,
letters from college friends,
crumbs of bread
and Maggi noodles
rise sprightly to the surface
like a sudden recovery
of a forgotten memory.

Three months of torture,
monsoon in the needle-leafed pines
Himalaya rinsed clean
glistens in the evening sun.
Until the rain calms down
and stops beating my room
I need to console my tin roof
who has been on duty
from the British Raj.
This room has sheltered
many homeless people.

Now captured by mongooses
and mice, lizards and spiders,
and partly rented by me.
A rented room for home
is a humbling existence.
My Kashmiri landlady
at eighty cannot return home.
We often compete for beauty
Kashmir or Tibet.

Every evening,
I return to my rented room;
but I am not going to die this way.
There has got to be
some way out of here.
I cannot cry like my room
I have cried enough
in prisons and
in small moments of despair.

There has got to be
some way out of here.
I cannot cry,
my room is wet enough.


Tenzin Tsundue


 

https://www.tenzintsundue.com/poems/when-it-rains-in-dharamshala/

 

2017-04-10

Amhrán na Moldau

File: Bertholt Brecht
Cumadóir: Hans Eisler

Amhrán na Moldau

Ar ghrinneall na Moldau, púróga ’g corraíl
Tá impirí breátha faoin bhfód thall i bPrág
Ní fhanfaidh an mór tréan, an beag ní bheidh bídeach -
Dá fhaid í an oíche, sea tiocfaidh an lá
                             sea, tiocfaidh an lá.

Sea athraíonn gach faisean. Is cuma cén scéim é
Beidh taoisigh is ceannairí uile faoin bhfód.
Mar chearca gan chloigeann anois iad na créatúir,
Sea athraíonn gach faisean, ní fiú é an bród
                                         ní fiú é an bród

Ar ghrinneall na Moldau, púróga ’g corraíl
Tá impirí breátha faoin bhfód thall i bPrág
Ní fhanfaidh an mór tréan, an beag ní bheidh bídeach
Dá fhaid í an oíche, sea tiocfaidh an lá,
                             sea, tiocfaidh an lá.

Das Lied von der Moldau

Am Grunde der Moldau wandern die Steine
Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.


Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne
Der Mächtigen kommen am Ende zum Halt.
Und gehn sie einher auch wie blutige Hähne
Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt.


Am Grunde der Moldau wandern die Steine
Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.

2017-04-09

Haiku le Issa: ní fios bliain a chumtha

tuirlingíonn géanna -
giolcach ársa
ionad saoire nótáilte

.雁おりよ昔の芦の名所也

kari ori yo mukashi no ashi no meisho nari


2017-04-08

Tá mac tugtha agam ar an saol

(Amhrán breithe ó mháthair den treibh Bhil)

A ghealbhain dhil, a chroí, beir scéala uaim chun mo mhuintire:
Abair le m’athair go bhfuil mac tugtha agam ar an saol
Abair le mo mháthair go bhfuil mac tugtha agam ar an saol
Iarr ar m’athair sáraí nua a thabhairt dom
Iarr blús ildaite ar mo mháthair
Abair le mo dheartháir go bhfuil mac agam
Abair leis siúd sáraí a thabhairt dom chomh maith
Inis do m’uncail go bhfuil mac tugtha agam ar an saol
Iarr air teacht is blús ildaite a bhreith leis


I have given birth to a son

(Tribal birth song by a Bhil mother)


Dear sweet sparrow, deliver this message for me:
Tell my father that I have given birth to a son
Tell my mother that I have given birth to a son
Ask my father to give me a new sari
Ask my mother for a blouse of many colours
Tell my brother that I have a son
Ask him to give me a sari too
Tell my uncle that I have given birth to a son
Ask him to bring me a blouse of many colours
The Absent Traveller: Prakrit Love Poetry from the Gathasaptasati of Satavahana Hala

2017-04-07

Whakarewarewa!

Ron Rosenstock
fiú gan lucht féachana aige
cruthaíonn an sean-ghéasar
go maith
even when no one's around
the old geyser
puts on a good show

2017-04-06

Is measa é ná an bás/ Worse than death


A Mháithrín, dá mba thar sáile a bhí sé
   D'fhulaingeoinn an scarúint
Is mé ag feitheamh leis,
   Ach sinn a bheith i dtithe ar leith
Sa bhaile céanna
    Is measa é ná an bás


Mother, were he abroad
   I'd bear the separation
Waiting for him,
   But to live in separate houses
In the same village
   Is worse than death


The Absent Traveller: Prakrit Love Poetry from the Gathasaptasati of Satavahana Hala

2017-04-05

Tanka

Les Falaises Noires à Thurso en Écosse: Maxime Maufra
gach rian den aigne
á scrios go caoin aige . . .
Inbhir Theòrsa:
     tar, beir leat d’aigne
     anseo
gently destroying
all vestiges of the mind . . .
Thurso:
     come, bring your mind
     here

2017-04-04

haiku + photo


ná caoinigí, a fheithidí
tiocfaidh feabhas ar an saol
in am tráth

(Issa, 1825)


.鳴な虫直る時には世が直る

naku na mushi naoru toki ni wa yo ga naoru


insects, cry not!
the world will improve
all in good time

2017-04-03

Cill Chaoi/Kilkee

Ron Rosenstock
burgairí Chill Chaoi
ag breathnú ar Netflix…
cé a chloiseann an stoirm
burghers of Kilkee
watching Netflix -
who hears the storm

2017-04-02

Dlúite Lem’ Leannán

coc-a-dúdal-dú arsa an coileach   leis sin
léim mo chroí saonta   chrith le heagla
dlúite lem’ leannán   gualainn le gualainn
an maidneachan mar chlaíomh   ár scaradh óna chéile

Allur Nanmullayar

2017-04-01

leannán / lover

Ron Rosenstock
chneasaigh sí sean-chréachtaí
d'oscail créachtaí nua…
sin é an saol
she healed old wounds
and opened new ones…
the way of the world

2017-03-31

Fadó, fadó san Ind

Poems on Life and Love in Ancient India

Poems on Life and Love in Ancient India

dánta, amhráin, glór na liúite,
agus mná gan srian,
dóibh siud nach mian leo a leithéid
níl iontu ach pian


poems, songs, the sound of the lute,
and impudent women,
to men who have no taste for such things
they are a punishment

31 Márta: Smaoineamh an Lae

Más ar thóir na fírinne dáiríre atá tú is gá duit ar a laghad uair amháin i do shaol, chomh fada agus is féidir, amhras a chur i ngach aon ní.

Veritatem inquirenti, semel in vita de omnibus, quantum fieri potest, esse dubitandum

 -René Descartes, fealsamh agus matamaiticeoir (31 Márta 1596-1650)

2017-03-30

Smaoineamh an Lae

Má tá teanga áirithe neamhfhorbartha beidh an tír ina bhfeidhmíonn an teanga sin neamhfhorbartha freisin.

Munidasa Kumaratunga

2017-03-29

Caithfidh tú glacadh leo siúd a ghéilleann duit

Má ritheann an Ghainséis go dtí an t-aigéan
is má dhiúltaíonn an t-aigéan di,
abair liom, a Vitthal,
cé d’éisteodh lena gearán?

Bhfuil abhainn in ann diúltú d’éisc?
An dtabharfadh máthair droim láimhe dá leanbh?

Deir Jan,
a Thiarna,
caithfidh tú glacadh leo siúd
a ghéilleann duit.

JanabaiYou must accept those who surrender to you


If the Ganga flows to the ocean

and the ocean turns her away,
tell me, O Vitthal,
who would hear her complaint?

Can the river reject its fish?
Can the mother spurn her child?

Jan says,
Lord,
you must accept those
who surrender to you.

 

Janabai


English version by Sarah Sellergren
Original Language Marathi
-- from Images of Women in Maharashtrian Literature and Religion, Edited by Anne Feldhaus

2017-03-28

Haiku le Issa ón mbliain 1809

trí bhraon fearthainne
is trí nó ceithre cinn
de lampróga

.雨三粒蛍も三ッ四ッかな

ame mi tsubu hotaru mo mitsu yotsu kana

2017-03-27

Dhá dhán (trí shúile na mban)

null

null

 An Tíogar


Cá bhfuil do mhac? arsa tusa
agus do mheáchan le colún breá mo thíse.
Níl fhios agam i gceart cá bhfuil sé.
An bhroinn a d’iompair é is pluais lom anois í
ina raibh tíogar tráth ag smúrthacht thart.
Téigh á lorg ar pháirc an áir.
 

Kavarpentu, Tamil / Purananuru  86Páirc an Chatha


Seasann na féitheacha amach ar ghéaga seargtha
spíonta na seanmhná; a bolg chomh cnapánach
le ribe loiteoige. Chaill sé a mhisneach sa chath
is thug a chúl leis. Dúirse dáirse.

Má theith sé is é sa bhearna bhaoil,
ar sí de liú cuthaigh, stróicfidh mé na cíocha seo
a chothaigh é. Claíomh ina glac
b’iúd ag póirseáil í trí pháirc an áir,

Gach re corp gan bhrí
á iompú aici. Nuair a tháinig sí ar a mac
sínte marbh, a chorp ina phíosaí,
dhein níos mo gairdis ná mar dhein an lá a tháinig sé ar an saol.

Kakkaipatiniyar Naccellaiyar, Tamil / Purananuru 278

2017-03-26

Lá na Máithreacha/ Mother's Day

Filleadh


Ag filleadh abhaile dhó i mbrothall na hiarnóna,
chuardaigh sé a mháthair i ngach aon bhall.
Ní sa chistin a bhí sí ná amuigh
sa chúlchlós, ní raibh teacht uirthi aon áit.

Chuardaigh sé is chuardaigh is tháinig scaoll air,
chuardaigh faoin leaba, is tháinig
ar sheanbhróga is millíní deannaigh, ní raibh sise ann.
Amach leis ar an tsráid, gach aon liú uaidh, Amma!

Cá bhfuil tú? Táim sa bhaile, tá ocras orm!
Freagra níor tháinig, ná an macalla féin
Ón tsráid thréigthe faoin ngrian scallta.
Go tobann smaoinigh sé go raibh sé seasca is a haon anois
Is ní raibh máthair aige le dhá scór bliain anuas.

A.K. RamanujanReturning


Returning home one blazing afternoon,
he looked for his mother everywhere.
She wasn’t in the kitchen, she wasn’t
in the backyard, she was not anywhere.

He looked and looked, grew frantic,
looked even under the beds, where he found
old shoes and dust balls, but not his mother.
He ran out of the house, shouting, Amma!

Where are you? I’m home, I’m hungry!
But there was no answer, not even an echo
in the deserted street blazing with sunshine.
Suddenly he remembered he was now sixty-one
and he hadn’t had a mother for forty years.
 

A.K. Ramanujan

 

 

http://www.scilet.org/download/KB/KB20.pdf