2017-04-23

Páiste Áiseach Ag Dul Isteach i Seomra Ranga Briotanach

Sular ghabh sí isteach sa seomra ranga:
bhain sí di cóta, miotóga agus chunni;
ina haigne bhain sí di a bróga
roimh dhul isteach di i dteampall mistéire tuata.

D’fhág sí leis ina diaidh:
teanga, ainm, féiniúlacht;
chuir uirthi masc deas na haonchineálachta,
d’ullmhaigh le haghaidh ceachtanna san anaithnideacht chultúrtha.

Debjani Chatterjee


An Asian Child Enters a British Classroom

Before she stepped into the classroom:
she removed coat, mittens and chunni;
mentally undid her shoes for entry
to a temple of secular mystery.

She also shed here:
language, name, identity;
donned the mask of neat conformity,
prepared for lessons in cultural anonymity.Debjani Chatterjee

 

2017-04-22

Dán le Ashok Vajpeyi

Tar


Tar mar a thagann dorchadas chuig dorchadas
uisce ag bualadh le huisce
solas á leá sa solas

Tar
cuir umat mé,
mar a chaitheann crann a choirt
mar a chaitheann conair
féar glas

Tóg mé
mar a thógann an dorchadas fréamhacha
mar a thógann uisce an ghealach
mar a thógann an tsíoraíocht am

Ashok Vajpeyi


Agus agallamh spéisiúil leis an bhfile:
http://iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL33_1819.pdf

2017-04-21

Haiga

Lisette Model
leanúint den damhsa...
fiú má stopann
an ceol
to go on dancing...
even when the music
has stopped

2017-04-20

as Véarsaí Cātu / from Cātu verses

Gan a Bheith go hIomlán faoi Cheilt


Gan a bheith go hiomlán faoi cheilt
ar nós cíocha ollmhóra mhná Ghujarat
agus gan a bheith le feiscint ag cách
ar nós chíocha na dTamalach,
ní hea ach súpláilte
ar nós chíocha leathnochta
na gcailíní Teileagúcha
gan a bheith ceilte ná nochta:
is mar sin is cóir dán a chumadh.
Aon rud eile
cúis mhagaidh a bheadh ann.

Not Entirely Hidden


Not entirely hidden,
like the enormous breasts of those Gujarati women,
and not open to view,
like a Tamil woman's breasts,
but rather
like the supple, half-uncovered breasts
of a Telugu girl,
neither concealed nor exposed:
that's how a poem should be composed.
Anything else
is a joke. 

Classical Telugu Poetry

null

2017-04-19

Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig warChreideas-sa tráth, nuair a bhíos im’ mhaighdean shéimh
(Is bhíos mar sin tráth, díreach mar thú)
B’fhéidir go mbeidh chughamsa duine éigin,
Cad a bheidh le déanamh, uch arú.
Agus más boc é,
Is é cineálta,
Is gan smál ar bith ar a léine fiú
Is fhios aige an tslí chun caitheamh le mná,
Bheadh ormsa diúltú.

Sin an uair is ceart an stuaim  ‘choinneáil,
Ar eagla do dhul amú!
Beidh an ghealach lonrach ins an spéir
Beidh an báidín beag sa chaladh ‘n oíche go léir
Ach ní féidir nithe a bhrú.
Sea, ní ceart go mbeadh ort díreach síneadh siar,
Sea, ní mór do dhuine a bheith fuar,
Sea, cá bhfios cad d’fhéadfadh dúinn tarlú
I ngach aon chás níl ann ach diúltú.

An chéad neach bhí chugam, ba dhuine é as Kent,
Bhí sé mar a d’iarrfá féin,
Bhí longa ag neach a dó amuigh sa chaladh
Is neach a trí ar nós seaimpéin.
Is ó bhí siad saibhir,
Is ó bhí cineálta,
Is gan smál ar a gcuid léinte fiú
Bhí ormsa diúltú.

B’in an uair ba cheart dom stuaim ‘choinneáil,
Ar eagla mo dhul amú!
Bhí an ghealach lonrach ins an spéir
Bhí an báidín beag sa chaladh ’n oíche go léir,
Is níorbh fhéidir nithe a bhrú.
Sea, ní ceart go mbeadh ort díreach síneadh siar,
Sea, ní mór do dhuine a bheith fuar,
Sea, cá bhfios cad d’fhéadfadh dúinn tarlú
I ngach aon chás níl ann ach diúltú.

Tháinig lá amháin (gorm bhí an lá)
An neach seo, gan faic a rá.
Is do chroch a hata donn ar an tairne a bhí im’ sheomra,
Is níor thuigeas an rud bhí dom chrá.
Is ó bhí sé féin daibhir
Is gan cineáltas ann,
Agus gan fhios aige
An tslí chun caitheamh le mná
Dó siúd ní fhéadfainn diúltú.

Níorbh in an uair ba cheart dom stuaim ’choinneáil
Ar eagla mo dhul amú!
Á, an ghealach lonrach insan spéir
An báidín beag ar fán an oíche go léir.
Is do b’fhéidir nithe a bhrú.
Sea, is ceart go mbeadh ort díreach síneadh siar
Sea, ní ceart go mbeadh do chroí istigh chomh fuar
Sea, cá bhfios cad d’fhéadfadh dúinn tarlú,
Sea, ní mór diúltú don diúltú.

Brecht

2017-04-18

Haiku

Jacob Riis (1849-1914), Mullen's Alley, 1888 (204.1982)
Caolsráid an Mhaolánaigh...
ag éirí aníos
i measc scáileanna
Mullen's Alley ...
growing up
among shadows

2017-04-17

Críoch

Ron Rosenstock
níl a bhfuil feicthe againn
ach taibhreamh …
blaosc i gCoill Shíofra
all we have seen
is a dream …
skull in Sheeffrey Wood

2017-04-16

Dán Cásca / A Poem for Eastertide


Agnus Dei


Uan ag damhsa ar thaobh cnoic i gCill Mhantáin. An féar
ag éisteacht leis an méileach lag
ar an leoithne imníoch; an t-uan seo, agnus dei,
a anáil le feiscint
a chluasa beaga trédhearcach nach mór i ngile
Feabhra; an t-uan seo
nach eol dó gur gríscín a bheidh ann
gríscín a ghearrfar ón easna, ón luan, ón ngualainn
gríscín in ollmhargadh i measc míreanna eile gan áireamh
i sochaí seo caipitlíoch tomhaltachais an duine.

Cad seo? Ta téarmeolaí i mBleá Cliath tar éis burgar uaineola
a chur lenár mbunachar focal.

Uan ag damhsa ar thaobh cnoic i gCill Mhantáin:
Sibhse! Búistéirí, baincéirí, filí, sagairt,
nach saorfadh sibh an t-uan?

Thit Máthair na mBuamaí Uile ar an Afganastáin.

Agnus Dei


A lamb is sporting on a Wicklow hillside. The grass
listens keenly to its tender bleat carried
on a fretful breeze; this lamb, this agnus dei,
its breath visible;
little ears almost translucent in the brightness
of February; this lamb
does not know why it must become a chop
cut from the rib, the loin or shoulder
a chop in a supermarket among countless other items
in man’s consumer-capitalist society.

What’s this? A terminologist in Dublin has just now
added burgar uaineola – lamb-burger – 
to our Irish-language word bank . . .

A lamb is sporting on a hillside in Wicklow:
butchers, bankers, poets, priests,
will you not free this lamb?

The Mother of All Bombs has fallen in Afghanistan.

2017-04-15

An Ind fadó/ ancient India

i láthair a tuismitheoirí
níor lig sí faic uirthi
nuair a ghabhais thar bráid,
ach an deoir a chloígh lena cuid fabhraí
do thit ar dhúnadh na súl di

in front of her parents
she showed no emotion
when you passed by,
but a tear that clung to her lashes
fell when she closed her eyes

nach méanar dóibh siúd a chónaíonn
i sráidbhaile sléibhe
is iad ag déanamh suirí
gan aon chur isteach orthu
faoi sceach dhuilleogach
nó sa leaba luachra
a lúbann is a luascann sa ghaoth


lucky are they who live
in a mountain village
where one can make love
undisturbed
beneath a leafy hedge
or in deep thickets of reeds
that bend and sway in the windná cuir do chuid ama amú
le bláthanna cumhra, a amadáin
tarraing an sciorta dem chromáin.
cé air a nglaofainnse sa choill seo?
tá an sráidbhaile i bhfad uainn
is táimse liom féin

why waste your time with sweetwood flowers,
you silly?
just pull the skirt from my hips.
whom can I call to in this wood?
the village is a long way off
and I am all by myselftoisc go bhfuil fúithi bualadh lena leannán anocht
agus an oíche an-dorcha
suas síos an t-urlár léi
agus a súile druidte go docht

because even on this dark night
she intends to meet her lover,
the girl paces up and down indoors
with her eyes tightly shut


http://www.sunypress.edu/p-4756-poems-on-life-and-love-in-ancie.aspx

2017-04-14

Iomann na Milseachta

Milis dúinne na gaotha aoibhne
Aoibhneas ag teacht chugainn ó na farraigí
Aoibhneas chugainn ón arbhar sa ghort
Aoibhneas chugainn ón bplanda is ón luibh
Go dtuga ár mbólacht aoibhneas dúinn
Ár nAthair atá ar Neamh caith linn go haoibhinn!
Deannach an domhain féin tá sé lán d’aoibhneas
Aoibhneas é ar fad – aoibhneas ar fad – aoibhneas

 http://www.culturalindia.net/reformers/vivekananda.html

The Hymn of Sweetness

(from The Upanishads)


The blissful winds are sweet to us
The seas are showering bliss on us
May the corn in our fields bring bliss to us
May the plants and herbs bring bliss to us
May the cattle give us bliss
O Father in Heaven be thou blissful to us!
The very dust of the earth is full of bliss
It is all bliss – all bliss – all bliss

       (Trans. Swami Vivekananda)

2017-04-13

The Walkers

 In the dead of night I hear them
  walkers on their rounds,
  I see them not, know them not
  Only hear their sounds.

 In the very heart of darkness
  when all are fast asleep
  I hear them all advancing
  out of the vast deep.

  Who are they, those restless ones,
  souls in a quandary?
  Are they, unhappy with their lot,
 doomed to wandering?

 In the very heart of the dark night
  when all are wrapped in sleep
  I hear the walkers trudging
  out of the vast deep.

Gabriel Rosenstock

 ( translated from the Irish Na Coisithe by L.S. Gógan)

"There must be something going on down there too..."

Lisette Model (1901-1983), Running Legs, New York, 1940-41 (119.1993) Lisette Model (1901-1983), Running Legs, New York, 1940-41 (83.1993) Lisette Model (1901-1983), Running Legs, New York, 1940-41 (96.1993) Lisette Model (1901-1983), Running Legs, New York, 1940-41 (97.1993) Lisette Model (1901-1983), Running Legs, New York, 1940-41 (126.1993) Lisette Model speaking at ICP on November 17, 1977 about...

2017-04-11

Nuair a Bhionn sé ag Cur Báistí in Dharamshala

Nuair a bhíonn sé ag cur báistí in Dharamshala
caitheann braonta báistí lámhainní dornálaíochta,
na mílte díobh
ina ruathar
agus tugann bascadh dom’ sheomrasa.
Faoin díon stáin
tosnaíonn mo sheomra ag caoineadh go géar goirt
agus fliuchann mo leaba, mo chuid páipéar.

Uaireanta tagann an bháisteach ghlic
aniar aduaidh orm,
ardaíonn na fallaí fealltacha
na sála acu agus ligeann tuile bheag
isteach sa seomra.

Suímse ar mo leaba – oileán-náisiún –
agus féachaim ar mo thír faoi uisce,
nótaí mar gheall ar shaoirse,
cuimhní cinn ar laethanta i bpríosún,
litreacha ó chairde a bhí sa choláiste liom,
grabhróga aráin
agus núdail Maggi
ag éirí go beoga go dtí an dromchla
ar nós cuimhne a cailleadh
is a tháinig ar ais gan choinne.

Trí mhí de chéasadh,
monsún i measc na ngiúiseanna is a gcuid spíonta
na Himáilithe glanta ag lonrú
faoi sholas an tráthnóna.
Go dtí go suaimhneoidh an bháisteach
is go n-éireoidh as an seomra a bhascadh
is gá dom sólás a thabhairt don díon stáin
atá ar diúité
ó aimsir Raj na Breataine.
Is iomaí duine gan dídean
a fuair bheith istigh sa seomra seo.

Tá sé gafa anois ag an mongús,
ag an luch, an laghairt is an damhán alla,
ar páirt-chíos agamsa.
Téann sé go croí ionam gur seomra ar cíos
is baile dom.
Níl bean an tí ar Caismíreach í –
ceithre scór bliain d’aois – in ann dul abhaile.
Is minic sinn ag argóint cé acu is áille
an Chaismír nó an Tibéid.

Fillimse gach aon tráthnóna
ar mo sheomra ar cíos;
ach ní mar seo a chaillfear mé.
Caithfidh go bhfuil slí éigin
amach as an áit seo.
Nílimse in ann caoineadh mar a chaoineann mo sheomra.
Ghoileas mo dhóthain
i bpríosúin agus
le linn babhtaí beaga éadóchais.
Caithfidh go bhfuil slí éigin
amach as an áit seo.
Nílimse in ann caoineadh
tá mo sheomra fliuch go leor cheana féin.


Tenzin Tsundue


When it rains in Dharamshala


When it rains in Dharamshala
raindrops wear boxing gloves,
thousands of them
come crashing down
and beat my room.
Under its tin roof
my room cries from inside
and wets my bed, my papers.

Sometimes the clever rain comes
from behind my room,
the treacherous walls lift
their heels and allow
a small flood into my room.

I sit on my island-nation bed
and watch my country in flood,
notes on freedom,
memoirs of my prison days,
letters from college friends,
crumbs of bread
and Maggi noodles
rise sprightly to the surface
like a sudden recovery
of a forgotten memory.

Three months of torture,
monsoon in the needle-leafed pines
Himalaya rinsed clean
glistens in the evening sun.
Until the rain calms down
and stops beating my room
I need to console my tin roof
who has been on duty
from the British Raj.
This room has sheltered
many homeless people.

Now captured by mongooses
and mice, lizards and spiders,
and partly rented by me.
A rented room for home
is a humbling existence.
My Kashmiri landlady
at eighty cannot return home.
We often compete for beauty
Kashmir or Tibet.

Every evening,
I return to my rented room;
but I am not going to die this way.
There has got to be
some way out of here.
I cannot cry like my room
I have cried enough
in prisons and
in small moments of despair.

There has got to be
some way out of here.
I cannot cry,
my room is wet enough.


Tenzin Tsundue


 

https://www.tenzintsundue.com/poems/when-it-rains-in-dharamshala/

 

2017-04-10

Amhrán na Moldau

File: Bertholt Brecht
Cumadóir: Hans Eisler

Amhrán na Moldau

Ar ghrinneall na Moldau, púróga ’g corraíl
Tá impirí breátha faoin bhfód thall i bPrág
Ní fhanfaidh an mór tréan, an beag ní bheidh bídeach -
Dá fhaid í an oíche, sea tiocfaidh an lá
                             sea, tiocfaidh an lá.

Sea athraíonn gach faisean. Is cuma cén scéim é
Beidh taoisigh is ceannairí uile faoin bhfód.
Mar chearca gan chloigeann anois iad na créatúir,
Sea athraíonn gach faisean, ní fiú é an bród
                                         ní fiú é an bród

Ar ghrinneall na Moldau, púróga ’g corraíl
Tá impirí breátha faoin bhfód thall i bPrág
Ní fhanfaidh an mór tréan, an beag ní bheidh bídeach
Dá fhaid í an oíche, sea tiocfaidh an lá,
                             sea, tiocfaidh an lá.

Das Lied von der Moldau

Am Grunde der Moldau wandern die Steine
Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.


Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne
Der Mächtigen kommen am Ende zum Halt.
Und gehn sie einher auch wie blutige Hähne
Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt.


Am Grunde der Moldau wandern die Steine
Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.

2017-04-09

Haiku le Issa: ní fios bliain a chumtha

tuirlingíonn géanna -
giolcach ársa
ionad saoire nótáilte

.雁おりよ昔の芦の名所也

kari ori yo mukashi no ashi no meisho nari


2017-04-08

Tá mac tugtha agam ar an saol

(Amhrán breithe ó mháthair den treibh Bhil)

A ghealbhain dhil, a chroí, beir scéala uaim chun mo mhuintire:
Abair le m’athair go bhfuil mac tugtha agam ar an saol
Abair le mo mháthair go bhfuil mac tugtha agam ar an saol
Iarr ar m’athair sáraí nua a thabhairt dom
Iarr blús ildaite ar mo mháthair
Abair le mo dheartháir go bhfuil mac agam
Abair leis siúd sáraí a thabhairt dom chomh maith
Inis do m’uncail go bhfuil mac tugtha agam ar an saol
Iarr air teacht is blús ildaite a bhreith leis


I have given birth to a son

(Tribal birth song by a Bhil mother)


Dear sweet sparrow, deliver this message for me:
Tell my father that I have given birth to a son
Tell my mother that I have given birth to a son
Ask my father to give me a new sari
Ask my mother for a blouse of many colours
Tell my brother that I have a son
Ask him to give me a sari too
Tell my uncle that I have given birth to a son
Ask him to bring me a blouse of many colours
The Absent Traveller: Prakrit Love Poetry from the Gathasaptasati of Satavahana Hala

2017-04-07

Whakarewarewa!

Ron Rosenstock
fiú gan lucht féachana aige
cruthaíonn an sean-ghéasar
go maith
even when no one's around
the old geyser
puts on a good show

2017-04-06

Is measa é ná an bás/ Worse than death


A Mháithrín, dá mba thar sáile a bhí sé
   D'fhulaingeoinn an scarúint
Is mé ag feitheamh leis,
   Ach sinn a bheith i dtithe ar leith
Sa bhaile céanna
    Is measa é ná an bás


Mother, were he abroad
   I'd bear the separation
Waiting for him,
   But to live in separate houses
In the same village
   Is worse than death


The Absent Traveller: Prakrit Love Poetry from the Gathasaptasati of Satavahana Hala

2017-04-05

Tanka

Les Falaises Noires à Thurso en Écosse: Maxime Maufra
gach rian den aigne
á scrios go caoin aige . . .
Inbhir Theòrsa:
     tar, beir leat d’aigne
     anseo
gently destroying
all vestiges of the mind . . .
Thurso:
     come, bring your mind
     here

2017-04-04

haiku + photo


ná caoinigí, a fheithidí
tiocfaidh feabhas ar an saol
in am tráth

(Issa, 1825)


.鳴な虫直る時には世が直る

naku na mushi naoru toki ni wa yo ga naoru


insects, cry not!
the world will improve
all in good time

2017-04-03

Cill Chaoi/Kilkee

Ron Rosenstock
burgairí Chill Chaoi
ag breathnú ar Netflix…
cé a chloiseann an stoirm
burghers of Kilkee
watching Netflix -
who hears the storm

2017-04-02

Dlúite Lem’ Leannán

coc-a-dúdal-dú arsa an coileach   leis sin
léim mo chroí saonta   chrith le heagla
dlúite lem’ leannán   gualainn le gualainn
an maidneachan mar chlaíomh   ár scaradh óna chéile

Allur Nanmullayar

2017-04-01

leannán / lover

Ron Rosenstock
chneasaigh sí sean-chréachtaí
d'oscail créachtaí nua…
sin é an saol
she healed old wounds
and opened new ones…
the way of the world

2017-03-31

Fadó, fadó san Ind

Poems on Life and Love in Ancient India

Poems on Life and Love in Ancient India

dánta, amhráin, glór na liúite,
agus mná gan srian,
dóibh siud nach mian leo a leithéid
níl iontu ach pian


poems, songs, the sound of the lute,
and impudent women,
to men who have no taste for such things
they are a punishment

31 Márta: Smaoineamh an Lae

Más ar thóir na fírinne dáiríre atá tú is gá duit ar a laghad uair amháin i do shaol, chomh fada agus is féidir, amhras a chur i ngach aon ní.

Veritatem inquirenti, semel in vita de omnibus, quantum fieri potest, esse dubitandum

 -René Descartes, fealsamh agus matamaiticeoir (31 Márta 1596-1650)

2017-03-30

Smaoineamh an Lae

Má tá teanga áirithe neamhfhorbartha beidh an tír ina bhfeidhmíonn an teanga sin neamhfhorbartha freisin.

Munidasa Kumaratunga

2017-03-29

Caithfidh tú glacadh leo siúd a ghéilleann duit

Má ritheann an Ghainséis go dtí an t-aigéan
is má dhiúltaíonn an t-aigéan di,
abair liom, a Vitthal,
cé d’éisteodh lena gearán?

Bhfuil abhainn in ann diúltú d’éisc?
An dtabharfadh máthair droim láimhe dá leanbh?

Deir Jan,
a Thiarna,
caithfidh tú glacadh leo siúd
a ghéilleann duit.

JanabaiYou must accept those who surrender to you


If the Ganga flows to the ocean

and the ocean turns her away,
tell me, O Vitthal,
who would hear her complaint?

Can the river reject its fish?
Can the mother spurn her child?

Jan says,
Lord,
you must accept those
who surrender to you.

 

Janabai


English version by Sarah Sellergren
Original Language Marathi
-- from Images of Women in Maharashtrian Literature and Religion, Edited by Anne Feldhaus

2017-03-28

Haiku le Issa ón mbliain 1809

trí bhraon fearthainne
is trí nó ceithre cinn
de lampróga

.雨三粒蛍も三ッ四ッかな

ame mi tsubu hotaru mo mitsu yotsu kana

2017-03-27

Dhá dhán (trí shúile na mban)

null

null

 An Tíogar


Cá bhfuil do mhac? arsa tusa
agus do mheáchan le colún breá mo thíse.
Níl fhios agam i gceart cá bhfuil sé.
An bhroinn a d’iompair é is pluais lom anois í
ina raibh tíogar tráth ag smúrthacht thart.
Téigh á lorg ar pháirc an áir.
 

Kavarpentu, Tamil / Purananuru  86Páirc an Chatha


Seasann na féitheacha amach ar ghéaga seargtha
spíonta na seanmhná; a bolg chomh cnapánach
le ribe loiteoige. Chaill sé a mhisneach sa chath
is thug a chúl leis. Dúirse dáirse.

Má theith sé is é sa bhearna bhaoil,
ar sí de liú cuthaigh, stróicfidh mé na cíocha seo
a chothaigh é. Claíomh ina glac
b’iúd ag póirseáil í trí pháirc an áir,

Gach re corp gan bhrí
á iompú aici. Nuair a tháinig sí ar a mac
sínte marbh, a chorp ina phíosaí,
dhein níos mo gairdis ná mar dhein an lá a tháinig sé ar an saol.

Kakkaipatiniyar Naccellaiyar, Tamil / Purananuru 278

2017-03-26

Lá na Máithreacha/ Mother's Day

Filleadh


Ag filleadh abhaile dhó i mbrothall na hiarnóna,
chuardaigh sé a mháthair i ngach aon bhall.
Ní sa chistin a bhí sí ná amuigh
sa chúlchlós, ní raibh teacht uirthi aon áit.

Chuardaigh sé is chuardaigh is tháinig scaoll air,
chuardaigh faoin leaba, is tháinig
ar sheanbhróga is millíní deannaigh, ní raibh sise ann.
Amach leis ar an tsráid, gach aon liú uaidh, Amma!

Cá bhfuil tú? Táim sa bhaile, tá ocras orm!
Freagra níor tháinig, ná an macalla féin
Ón tsráid thréigthe faoin ngrian scallta.
Go tobann smaoinigh sé go raibh sé seasca is a haon anois
Is ní raibh máthair aige le dhá scór bliain anuas.

A.K. RamanujanReturning


Returning home one blazing afternoon,
he looked for his mother everywhere.
She wasn’t in the kitchen, she wasn’t
in the backyard, she was not anywhere.

He looked and looked, grew frantic,
looked even under the beds, where he found
old shoes and dust balls, but not his mother.
He ran out of the house, shouting, Amma!

Where are you? I’m home, I’m hungry!
But there was no answer, not even an echo
in the deserted street blazing with sunshine.
Suddenly he remembered he was now sixty-one
and he hadn’t had a mother for forty years.
 

A.K. Ramanujan

 

 

http://www.scilet.org/download/KB/KB20.pdf

Caife

I dTamailis atá formhór na bhfógraí
sa stáisiún traenach beag seo.

An t-am sin idir luí na gréine
agus spéir mhonsúin – dubh ar fad.

Is tagann na díoltóirí ansin, ag siúl
suas síos feadh an ardáin
       in aice leis an traein seo.

‘Caife, caife, caife, caife  . . .’
a scairteann fear feosaí – agus cupán
á cheannach agam is ansin ceann eile –
‘Caife, caife, caife, caife . . .’
trí bharraí na fuinneoige.

Ní dhéanann margáil ar bith, ní ardaíonn an praghas –
Glacann sé leis gur thugas an tsuim cheart dó.
Fan, fan! is mian liom a rá leis, ná creid mise, ná
creid éinne – Ach as go brách leis –

‘Caife, caife, caife, caife  . . .’ a chantain
ag teacht ó dhomhan eile cheana féin –

É ag stánadh roimhe, ag féachaint áit éigin
san imigéin, lastall den traein –

Agus féachaimse ar na súile mearbhlacha aige: dearg, lasta –
       Ach fócasaithe ar a shon san, ait go leor –
Is caipíní a shúl: dearg, ata –
mar sin féin, tá an aghaidh suaimhneach – sea
       is aghaidh bheag shuaimhneach í.

Féachann sé ar an spéir
faoi mar a bheadh rud éigin á lorg aige.

Bogann néalta go mall,
       ag sleamhnú thar a chéile
mar ainmhithe móra,
       fós marbhánta i ndiaidh dóibh dúiseacht
as tromshuan –

Bogann na scamaill níos faide óna chéile –
       Is go tobann: réaltaí –
réaltaí atá chomh lonrach sin
       mar a bheidís trí thine, ar tí
pléascadh ba dhóigh leat
       neomat ar bith –


Féachann sé ar an spéir –

Cá bhfios cad a chreideann sé.
Cá bhfios cad is brí le solas na réaltaí dósan.

Sujata Bhatt


Coffee

The signs are mostly in Tamil
at this tiny railway station

It is the time between sunset
and a completely black monsoon sky.

And then the vendors come, walking
back and forth along the platform
       beside this train.

‘Coffee, coffee, coffee, coffee . . .’
an old man cries out – even as I buy
a cup and then another –
‘Coffee, coffee, coffee, coffee . . .’
through the bars of the window.

He doesn’t bargain, doesn’t raise his price –
Trusts the amount I give is correct.
Wait, wait! I’m about to say, don’t trust me, don’t
trust anyone – But there he goes –

‘Coffee, coffee, coffee, coffee  . . .’ he continues
calling as if he lived beyond this world already –

He stares ahead, looking somewhere
into the distance, beyond the train –

And I look at his dazed eyes: red, feverish –
       yet strangely focused –
and his eyelids: red, swollen –
but still, his face is quiet – yes
       it is a small, quiet face.

He looks at the sky
as if he’s searching for something.

Clouds move slowly,
       sliding across each other
like large beasts,
       still sluggish as they awaken
from a deep sleep- -

The clouds move further and further apart –
       And suddenly: stars –
stars of such brightness
       as if they’re on fire, as if
they’ll explode
       any moment –

He looks at the sky –

Who knows what he believes.
Who knows what starlight means to him.
 

 Sujata Bhatt

(Pure Lizard, Carcanet Press, 2008)

 

2017-03-25

Haiku le Issa ón mbliain 1806

sioc...
bhíodh mo chuid fiacla in ann raidisí a chnagadh
'dtí anuraidh

初霜や茎の歯ぎれも去年迄

hatsu shimo ya kuki no hagire mo kyonen made


Mheas sé go raibh sé ag dul in aois ach bhí breis is scór bliain fágtha aige ar an saol seo - agus na mílte haiku fós le scríobh.

2017-03-24

Cárta Poist ón gCaismír

Crapann an Chaismír im' bhosca litreacha,
mo bhaile néata ceithre horlaí faoi sé horlaí.

Thaitin an néatacht riamh liom. Tá na Himiléithe
ina leathorlach im' ghlac anois agam.

Sé seo is baile dom. Ní bheidh mé go deo
níos cóngaraí don bhaile. Nuair a fhillfidh mé,
ní bheidh na dathanna chomh niamhrach sin,
uiscí an Jhelum chomh glan,
chomh hultramairíneach. Mo ghrá
chomh rónochta.

Is beidh mo chuimhne
ábhairín as fócas, claonchló
ollmhór inti, dubh
 is bán nár réalaíodh fós.

 Agha Shahid Ali

 

Postcard from Kashmir

Kashmir shrinks into my mailbox,
my home a neat four by six inches.

I always loved neatness. Now I hold
the half-inch Himalayas in my hand.

This is home. And this the closest
I’ll ever be to home. When I return,
the colors won’t be so brilliant,
the Jhelum’s waters so clean,
so ultramarine. My love
so overexposed.

And my memory will be a little
out of focus, in it
a giant negative, black
and white, still undeveloped

Agha Shahid Ali


Ionsaí ar Westminster

Die Religion ist das Opium des Volkes

                                       Karl Marx

I ndiaidh an ionsaithe
tagann ár nAire Cosanta ar Prime Time
agus comhairle aige do mhuintir na hÉireann
aip sábháilteachta an rialtais a cheadú.

Fastaím!

Agus do shrón sáite agat sa rud amaideach sin
leagfaidh an chéad tiománaí buile eile thú
sula mbeidh deis agat fón cliste a rá.

Fón cliste. Ár ndia nua.
Cromaigí bhur gceann.

Westminster Attack

Die Religion ist das Opium des Volkes

                                       Karl Marx

After the attack
our Minister for Defence appears on Prime Time
advising the citizens of Ireland
to consult the government’s safety app.

Nonsense!

With your nose stuck in that stupid thing
you’ll be mowed down by the next maniac driver
faster than you can say smartphone.

Smartphone. Our new god.
Bow your heads.

(A poem in Irish & English by Gabriel Rosenstock, issued in the interest of public safety).

2017-03-23

Reilig na nGiúdach, Prág

Ron Rosenstock
aighneas gnó ...
aighneas diagachta ...
Reilig na nGiúdach, Prág
business disputes ...
theological disputes ...
Jewish Cemetery, Prague
querelles d'affaires...
querelles théologiques...
Cimetière Juif, Prague

Leagan Fraincise: Daniel Py

2017-03-22

Órchoirn Fíona na hOíche

Tá mo lámha daite le henna agam,
cathain a thiocfaidh sé?
Ar fán i gcríochaibh i gcéin
mo chroí bocht, siocfaidh sé

Cá bhfuil aoibhneas an lae uaim?
Is fada mé ag tnúth lena theacht.
Órchoirn fíona na hoíche
gan a leacht

Milis é deasghnáth an ghrá,
dá bhféadfainn é a mhaisiú, mo stór
le seoda is a chosa a ní
is gan a bheith stróicthe go deo

É a ungadh le póga cumhra
é a chlúdach le mil mo ghrá:
nuair a fhéachaim amach ar an loch
tá mo chroí ann mar loiteog faoi bhláth


Habba Khatoon

2017-03-20

Sonja Bullaty

Sonja Bullaty
ochtó inniu…
iompaíonn Sudek a shúile
ón gceamara
eighty today…
Sudek looks away
from the camera

2017-03-19

Gheall sé go dtiocfadh sé ar ais amárach

Gheall sé go dtiocfadh sé ar ais amárach
agus scríobhas “Amárach”
ar fud an urláir

Ar theacht na maidine, ar siad go léir:
Abair linn, cathain a thiocfaidh “Amárach”?
Amárach, Amárach, cá bhfuil tú?
Chaoineas uisce mo chinn
ach níor tháinig Amárach ar ais.

Sé deir Vidyapati: Éist, a stór!
De d’Amárachsa deineadh inniu
le mná eile.

VidyapatiHe promised he'd return tomorrow

by Vidyapati
English version by Azfar Hussain
Original Language Maithili


He promised he'd return tomorrow.
And I wrote everywhere on my floor:
"Tomorrow."

The morning broke, when they all asked:
Now tell us, when will your "Tomorrow" come?
Tomorrow, Tomorrow, where are you?
I cried and cried, but my Tomorrow never returned!

Vidyapati says: O listen, dear!
Your Tomorrow became a today
with other women.

2017-03-18

Toni Frissell

Toni Frissell (1907-1988)
séipéal scriosta ...
dearmad déanta ag saighdiúir
conas paidir a rá
bombed-out church . . .
a soldier has forgotten
how to pray
église bombardée...
un soldat a oublié
comment on prie

Leagan Fraincise: Daniel Py

2017-03-17

caidreamh aon oíche ...

Ron Rosenstock
caidreamh aon oíche ...
faic
fágtha
one-night stand . . .
nothing
remains
coup d'une nuit...
rien
ne reste

Leagan Fraincise: Daniel Py

2017-03-16

Haiku le Issa ón mbliain 1806

séideann gaoth  . . .
is saonta í aghaidh
an toirc allta fá shuan

.風吹や猪の寝顔の欲げなき

kaze fuku ya shishi no ne-gao no hoshige naki


2017-03-15

I dTír na bhFéileacán

Bhíos tráth den bharúil aisteach
go raibh tír na bhféileacán sroiste agam
is go raibh féileacán sa tóir orm.

Stopas
agus stop sise leis,
d’fhéachas im’ dhiaidh
is d’fhéach sise leis ina diaidh
agus nuair a chuas sa tóir uirthi
chuaigh sise leis sa tóir uirthi féin

Go deimhin, mo dhála féin
bhí sise leis den bharúil aisteach
go raibh tír na bhféileacán sroiste aici
is duine éigin ina diaidh


Kunwar Narain

2017-03-14

Graciela Iturbide, Nuestra Señora de las Iguanas, 1979

Graciela IturbideNuestra Señora de las Iguanas, 1979 (130.1995)
nár thaga deireadh go deo léi . . .
oíche seo
na n-iguánaí
may it never end . . .
this night
of the iguanas

2017-03-13

Guerra/Cogadh

Siempre tendrás razones

Tú vas a sacar la espada
como un ángel

Y cuando la has desenvainado
ya eres un demonio

Fernando RendónCOGADH


Beidh cúiseanna agat i gcónaí

Tarraingeoidh tú amach an claíomh
mar a dhéanfadh aingeal

Agus é nochta agat
is deamhan cheana féin thú

© 1993, Fernando Rendón
as: Canción en los Campos de Marte
Foilsitheoir: Colección de Poesía Hipnos, Medellín, 1993

2017-03-12

Erich Fried: Mar atá sé


Is díth céille é
arsa an réasún
Tá sé mar atá sé
a deir an grá

Is duairceas é
arsa an t-airdeall
Níl ann ach pian
arsa an eagla
Is cur amú ama é
arsa an tuiscint
Tá sé mar atá sé
a deir an grá

Is áiféiseach é
arsa an mórtas
Is baoth é
arsa an chríonnacht
Is ní nach féidir é
arsa an taithí
Tá sé mar ata sé
a deir an grá

 

Erich Fried

Liebesgedichte (Quartbuch): Amazon.de: Erich Fried: Bücher

Bei Amazon.de erhältlich: Liebesgedichte (Quartbuch), Erich Fried: Schnelle und versandkostenfreie Lieferung ✓

2017-03-10

Ireland’s Greatest: Yeats - Rí-Éigeas Éireann: Yeats

Arna léiriú ag an gCompántas Amharclainne Mouth on Fire

An Amharclann Nua - The New Theatre Baile Átha Cliath  14 & 15 Márta 2017 -  1pm

- An Cat agus an Ghealach
- Purgadóir (An Chéad Taibhiú, traschruthaithe i nGaeilge ag Gabriel Rosenstock)
- Filíocht agus Amhráin
Cuirfidh Mouth on Fire, compántas a bhfuil gradaim idirnáisiúnta buaite aige, dhá mhórdhráma le William Butler Yeats i láthair le linn Sheachtain na Gaeilge, chomh maith le dorn dánta leis á n-aithris agus á gcanadh. Beidh cuid de mhóraisteoirí na hÉireann páirteach san iarnóin ardsiamsaíochta seo.

Páirteach ann tá Donncha Crowley (a raibh ról aige in King Arthur, Father Ted, Angela’s Ashes agus Kings) Micheál Ó Gruagáin (Grabbers, Killinascully, Corp agus Anam), an dís sin in An Cat agus an Ghealach (The Cat and the Moon), agus Macdara Ó Fátharta, tábhairneoir Ros na Rún, i bpáirt an Ghutha.

Ina dhiaidh sin, beidh deis ag an lucht féachana an chéad léiriú riamh a fheiceáil den dráma is fearr de chuid an Yeatsaigh dar lena lán, is é sin Purgadóir.

Páirteach ann tá Donncha Crowley agus Eddie Mullarkey. Gabriel Rosenstock, an file nótáilte, a chuir na haistriúcháin bhinne Ghaeilge ar fáil.

Cloisfear chomh maith roinnt de dhánta iontacha an Yeatsaigh á gcur i láthair ag Cathal Quinn agus á gcanadh ag Enda Reilly.

International Award winning theatre-company Mouth on Fire presents two of William Butler Yeats’s greatest plays for Seachtain na Gaeilge 2017 - together with a selection of Yeats’s poems sung and spoken in an afternoon of great entertainment, starring some of Ireland’s best known actors.

Donncha Crowley (best known for King Arthur, Father Ted, Angela’s Ashes and Kings) pairs with veteran actor Micheál Ó Gruagáin (Grabbers, Killinascully, Corp agus Anam) in An Cat agus an Ghealach (The Cat and the Moon), while Macdara Ó Fátharta, Ros na Rún’s most famous bar man, features as the Voice.

This is followed by the World Premiere of Purgadóir - of what many consider Yeats’s best play, Purgatory - starring Donncha Crowley and Eddie Mullarkey.  Wonderfully translated by the internationally renowned poet Gabriel Rosenstock.

The plays will be interspersed with some of Yeats’s greatest poetry - Easter 1916, The Song of Wandering Aengus, The Lake Isle of Innisfree – performed by Cathal Quinn and sung by musician Enda Reilly.


An Cliar/Cast:  Micheál Ó Gruagáin, Donncha Crowley, Macdara Ó Fátharta, Eddie Mullarkey, Cathal Quinn, Enda Reilly.

Dátaí/Dates: Dé Máirt, 14ú & Dé Céadaoin 15ú Márta 2017
Am/Time: 1pm     
Ticéid: €12.50 & €10

#SNAG17

The New Theatre/ An Amharclann Nua, 43 Sráid Essex Thoir, Barra an Teampaill, BÁC 2

Áirithint/Booking:  info@thenewtheatre.com     Guthán: (01) 670 3361

Arna léiriú ag Mouth on Fire Theatre Company   www.mouthonfire.ie

2017-03-04

Amhrán Grá

Mac le Bráman mé
Ach táim splanctha
       I ndiaidh an chailín seo.

Iníon potaire
A d’fhostaíomar chun uisce a iompar,
Tagann sí gach maidin le breacadh an lae.
Ise atá uaim.

Chomh dubh le koel,
Seang slíoctha
In aois a pósta
Ach fós ina maighdean.
Sí a mhill mé,
       Éalaíonn osnaí uaim.

A cnag láidir ar an doras
A dhúisíonn an líon tí.
Níl fhios ag éinne eile cad tá ar siúl.
Ardaíonn sí léi an pota uisce,
An ceann mór, is amach arís léi,
Mo shúile a leanúint.
Nílim gan dóchas.


Nirala

2017-03-03

Tá aisling agam...


Ba mhaith le Obama margaí na hIndia
A oscailt ‘le fórsa’ a scréach an cheannlíne.
‘Le fórsa’, dhá fhocal dheasa,
Ar nós claibín a oscailt
Ar phróca milseán is lámha a thumadh ann.
Ní ghéillfeadh an claibín, ná na margaí
As a stuaim féin ar ndóigh,
Is léir go mbeadh gá le fórsa sa dá chás sin.

Is é an fórsa mórbhrionglóid fhliuch Mheiriceá.
Tú féin a bhrú le fórsa ar na margaí,
Tú féin a bhrú le fórsa ar náisiúin,
Raghfá áit ar bith le hAerfhórsa a hAon.

Cinnte osclófar margaí le fórsa
Agus déanfaidh Obama briseadh tríd,
A bhall fearga impiriúil go domhain iontu.

Idir an dá linn
Dúisíodh go luath
Páistí na dílleachtlainne
Agus iad go léir in ord is in eagar
Chun fáilte a chur roimh Bhean an Uachtaráin.
Páistí an Tríú Domhan
Ag bualadh le First Lady
An chéad domhain!

Baineann Michelle Obama
A cuid cuarán di
Chun spraoi leis na páistí.

Shyama atá seacht mbliana d’aois
As sráidbhaile
Óna siúlann sí na mílte go minic,
Cosnochta, ag triall ar uisce.
Is maith a thuig sí a luach ó aois an-óg.
Ní uisce atáim á rá ach coisbheart cóir.
Féachann sí go tnúthánach ar chuaráin Michelle:
‘A Dhia, deonaigh go ndéanfaidh sí dearmad orthu!’

Idir an dá linn, giolla an tae
Sa bhothán atá ar aghaidh an aerfoirt amach
Feiceann sé loingeas an uachtaráin is ar sé:
‘Tá súil agam go ndéanfaidh Obama rud éigin ar fónamh’

Aigne shaonta neamhoilte, arsa mise liom féin,
Aigne is gá a oscailt le fórsa.

Pravin Nair

2017-03-02

Athrú (2)

Gráim.
Gráimid beirt.
Tá an leaba anois docht-bhán.
Gráimid i bhfolús de shaghas éigin.
Tost millteach ar ár gcnámha.
Is éasca é cúrsa na fola sa tslí seo
Agus ní dhéanaimid a teas
A thomhas.

Saolaítear dealbh í an cholainn,
Agus níl de shaoráid aici
Ach an t-anam.

Gránn tusa. Gráimse.
Faoi sholas
Nach bhfuil cineálta ná lom.
Gráimid
Ag bogadh ar éigean
I bhfeasacht chasta nocht.

 

 Dileep Chitre

2017-03-01

Bog Breá, a Chara

Tar éis do bháis

An cholainn a bhí pulctha
Le milseáin
Iomprófar amach í le dó,
Agus an cloigeann ar a raibh
Turban geal ceangailte
Á rolladh ag préacháin sa dusta.

Priocfaidh fear an bhata
An luaithreach fhuar
Sa tóir ar chnámha.

Dhera, táim ag cur mo chuid ama amú,
Arsa Kabir.
Smachtín féin an bháis
Ar tí do cheann a bhascadh
Ní dhúiseodh sé thú.
 

Kabir

2017-02-28

Gunachaur

Ní rabhas riamh in Gunachaur.
Nuair a chloisimse an focal Gunachaur
              Tarlaíonn rud éigin dom.

Labhraíodh mo mháthair i dtaobh gaolta
       I bhfad amach is cónaí orthu in Gunachaur.
D’eitlínn ann ar a cuid eití siúd.
Bhraitheas –
       Áit is ea Gunachaur
       Áit éigin lastall de Jalandhar
              Gar do Nawan Shahar
       Solas ag preabarnach sa dorchadas thíos fúm
Na gaolta nár bhuaileas riamh leo á samhlú agam

Fiú anois níl an áit sin rófhada uaim
Tá sé gar dom  gar go leor
Pé áit a mbíonn mo shiúl
Bíonn mo mháthair faram
       Agus Gunachaur láimh liom

 

 Amarjit Chandan


2017-02-27

Nuair a Thugann an Príomh-Aire Cuairt ar Shillong, Bíonn na Bambúnna ag Breathnú go Ciúin

WHEN THE PRIME MINISTER VISITS SHILLONG THE BAMBOOS WATCH IN SILENCE (poem) - Kynpham Sing Nongkynrih - India - Poetry International

Haba u Myntri Rangbah, u Gujralu thmu ban wan jngoh ia ka sorki siej ki khie im kynsan na surokla kum ki nongpdiang sngewbha.Hynrei ynda u la poi, u shu longtang ki jinglynñiar ... When Prime Minister Gujralplanned a visit to the citybamboos sprang up from pavementslike a welcoming committee.But when he came, he wasonly the strident sounds of sirenslike ...
Is féidir an bundán a léamh agus a chloisteáil (thuas) i dteanga na treibhe aige, Khasi:

Nuair a shocraigh an Príomh-Aire Gujral
ar chuairt a thabhairt ar an gcathair
léim bambúnna aníos ó na cosáin
mar a bheadh coiste fáiltithe ann.

Ach nuair a tháinig sé
ní raibh ann ach glór géar na mbonnán
mar rabhadh buamála aimsir chogaidh.

Bhí na bambúnna ag breathnú go ciúin.

Bhí dhá aidhm lena chuairt:
misean síochána agus forbartha.
Ach ní raibh ann ach tormán sna scamaill
glagaireacht ar an aer.

Deir daoine áirithe gur tháinig sé
ina dhiúracán aniar
is gur imigh ina shaighead siar.

Idir an dá linn?

Deir daoine gur thit sé
mar réalta reatha
is go bhfaca roinnt ceannairí
áitiúla é.

Mar bhagairt a tháinig sé
agus airí a raibh smál camscéimeanna orthu
do bhí fuarallas leo.
Ach d’imigh arís mar bhuama a cuireadh ó mhaith.

Bhíothas á rá os íseal
cén chuid den tír
a bhí feicthe aige
nó cad a bhí foghlamtha aige
ó na daoine
nuair a tháinig sé
mar a bheadh smeach dá mhéara ann.

Ar nós leanaí a bhíodar
agus freagraí
ag teastáil uathu.

Na bambúnna amháin a bhreathnaigh go ciúin
seantaithí acu ar chleasaíocht daoine.


Kynpham Sing Nongkynrih

2017-02-26

An Lá a d’imigh Sí

An lá a d’imigh sí,
Phéinteálas m’aghaidh dubh.
Thugas buille boise crua sa leiceann
Don ghaoth allta scitsifréineach.
Phiocas suas míreanna beaga de mo shaol
Is sheasas nocht os comhair scátháin scoilte.
Ligeas dom féin díoltas a imirt orm féin.
Stánas uasal le híseal ar an nGrian, á rá:’A ghealt!’
Chlúdaíos le mallachtaí breátha gach ealaíontóir a phéinteálann a chuid aislingí;
Shiúlas ón Oirthear go dtí an tIarthar;
Phiocas suas clocha ar an slí agus chaitheas liom féin iad,
Nach spleodrach mar a ritheann an t-uisce seo agus é sna trithí gáire
Trí shléibhte agus altáin.
An bhfuil coinne aige le haigéan éigin?
Nó an é go silfidh sé
Síos sa chré ag leibhéal na mara?
An mbainimse féin fiú liom féin?
Ní raibh ar mo chumas a corp marbh a mhuirniú
Agus gol go faíoch.
An lá d’imigh sí
Phéinteálas m’aghaidh dubh.

Namdeo Dhasal

2017-02-25

I mBosca na mBriathra

Dhúisíos go tobann oíche amháin
Agus chuir an radharc alltacht orm.
Bhí focal amháin ag teacht amach as focal eile,
As an dara focal, an tríú ceann . . .
Céad, dhá chéad focal ag éalú
As gach focal!
Bhí an seomra ar fad ag cur thar maoil le focail.
Chonaiceadar go raibh mo shúile ar oscailt,
Is ansin a thosnaigh an hurlamaboc.
Thug na focail go léir seáp faoi na boscaí briathra.
An cúigiú isteach sa cheathrú, an ceathrú sa tríú,
An tríú sa dara ceann.
Rugas go grod ar cheann de na focail a bhí ag éalú
Agus ar mise leis, ‘Cad é seo go léir?’
Ní osclódh a chlab ar dtús
Ach tar éis a thuilleadh fiosraithe, ar sé,
‘Bíonn craiceann ar fhocal ó am go a chéile,
Agus, tar éis tamaill, craiceann eile anuas air sin
Mar a bheadh bosca istigh i mbosca.’
Nuair a scaoileas dem’ ghreim scornaí air
Theith an focal lena anam.
Sular ghabh isteach i mbéal focal eile a bhí ag srannadh,
Ar seisean:
‘Tagann a mbrí reatha
Amach as an mbunbhrí
Istoíche
Chun sult a bhaint as a gcuid saoirse.
Bí cinnte nach gcloisfidh an focal sotalach
Atá i réim faoi seo
Nó tá ár bport seinnte.
Coinneoidh tú ina rún é?
Tá d’fhocal agam air sin?’


Sanskriti Rani Desai

2017-02-23

Téacs


Tá teachtaireacht á seoladh arís agam.
B’fhéidir nach gcloiseann tú í
trí fhothram na soilse
agus an tslí a ngluaiseann rudaí
sa chathair eile sin
ina bhfuilir is dóigh liom,
má tá na dátaí i gceart agam, ar ndóigh
d’fhéadfadh go bhfuil breall orm.

Dá mbeifeá ag súil leis an teachtaireacht
is mar seo a sheasfá,
do shúile ar oscailt agus iad dírithe
ar an scáileán, do chluasa dúnta.

Tá an rialaitheoir fuaime caillte
ag an gcathair ina bhfuilimse.
Gach éinne anseo
i dtaithí ar uasfhuaim.

An léir duit an téacs?
Díreach ag iarraidh a fháil amach
an slán duit agus folláin?

Scréachann fón, pléascann clog,
sa seomra béal dorais, cuirtear teilifís ar siúl.
Glór bonnán gach áit, druileanna.
Gluaisteáin ag béicíl, blosc na n-adharc.


bhfuilir?
Cén fáth ar stop tú ag canadh?

Imtiaz Dharker

2017-02-22

Tusa

Ní liom thú go dtí
go mbaineann tú do chuid éadaigh
go léir díot, domsa

Is leis an domhan thú
is tú lánghléasta

Lá éigin
táim chun an domhan seo
a stróiceadh as a chéile

Mohammad Ismail

 

2017-02-21

Corpáin in Kashi

An bhfuil Kashi feicthe agat?
Tagann is imíonn corpáin ann
ar an mbóthar céanna

Agus cad mar gheall orthu?
Tiocfaidh corpáin
imeoidh corpáin

Fiafraigh ansin, cén corpán é seo?
An é Rohitashva é? Dhera, ní hea
ní fhéadfadh gurb é Rohitashva atá i ngach corpán

Aithneoidh tú a chorpán
i bhfad uait
agus mura n-aithneoidh

Aithneoidh tú gar dhuit é
agus mura n-aithneoidh ansin
ní hé Rohitashva atá ann

Agus más ea féinig,
cén difríocht
a dhéanfaidh sé?

A chairde, tá Kashi feicthe agaibh
áit a dtagann is a n-imíonn corpáin
ar an mbóthar céanna

Agus ní dhearna sibh ach an méid sin –
slí a dhéanamh dóibh agus a rá,
Cén corpán é seo?

Pé duine a bhí ann
nó nach raibh ann
cén difríocht a dhein sé?Shrikant Verma

ΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΙ


Έχετε δει το Κάσι; 
Όπου
πτώματα έρχονται και
πτώματα πάνε
από τον ίδιο δρόμο.

Και τι λοιπόν με τα πτώματα;
Πτώματα θα έρχονται
πτώματα θα πάνε –

ρωτήστε λοιπόν, Τίνος πτώμα είναι αυτό;
Του Ροχιτάσβα;
Όχι, όχι,
όλα τα πτώματα δεν είναι ο Ροχιτάσβα    

Το πτώμα του
θα το αναγνωρίσετε από απόσταση
αν όχι από απόσταση, τότε
από κοντά –
και αν όχι από κοντά,
τότε δεν
μπορεί να είναι ο Ροχιτάσβα
και ακόμη και αν είναι,
ποια είναι η διαφορά;

Φίλοι,
έχετε δει το Κάσι,
όπου
πτώματα έρχονται και
πτώματα πάνε
από τον ίδιο δρόμο.
Και αυτό μόνον κάνατε –
κάνατε στην άκρη
και ρωτήσατε –
Τίνος πτώμα είναι αυτό;
Όποιος και αν ήταν,
όποιος και αν δεν ήταν,
ποια ήταν η διαφορά;
 

(Απόδοση στα ελληνικά: Γιώργος Χουλιάρας)

Translated into Greek by Yiorgos Chouliaras


Corpses in Kashi


Have you seen Kashi?
Where
corpses come and
corpses go
by the same road.

And what of corpses?
Corpses will come,
corpses will go –

ask then, Whose corpse is this?
Rohitashva’s?
No, no,
all corpses can’t be Rohitashva

His corpse
you’ll recognise from a distance
if not from a distance, then
from up close –
and if not from up close,
then it
can’t be Rohitashva

and even if it is
will it make a difference?

Friends,
you have seen Kashi,
where
corpses come and
corpses go
by the same road.

And this is all you did –
stepped aside
and asked –
Whose corpse is this?

Whoever it was,
whoever it wasn’t,
did it make a difference?

Shrikant Verma

Translated from the Hindi by Rahul Sonihttp://poetry.sangamhouse.org/2013/06/corpses-in-kashi-by-shrikant-verma
The Indian town of Kashi has also been known as Benares or Varanasi. My friend Gabriel Rosenstock selected the poem and translated it into Irish. The poetry collection Magadh (1984) by Shrikant Verma (1931–1986) was translated into English by Rahul Soni and published by Almost Island Books in 2013 (http://www.rahulsoni.net/magadh). The book was posthumously awarded in 1987 the Sahitya Academy Award conferred by India’s National Academy of Letters to outstanding literary works in any of the 22 official languages of the country. An Indian poet, author, and reporter, Verma also served as a Member of Parliament, while in 1982 he chaired the Afro-Asian Writers’ Conference held in New Delhi. His son Abhishek, an arms dealer, was declared India’s youngest billionaire in 1997.

Η πόλη Κάσι είναι επίσης γνωστή ως Μπεναρες ή Βαρανάσι. Ο φίλος Γκάμπριελ Ρόζενστοκ επέλεξε το ποίημα και το μετέφρασε στα ιρλανδικά. Η συλλογή ποιημάτων Magadh (1984) του Shrikant Verma (1931–1986) μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον Rahul Soni and εκδόθηκε από τον οίκο Almost Island Books το 2013 (http://www.rahulsoni.net/magadh). Στο βιβλίο απονεμήθηκε το 1987, μετά τον θάνατο του συγγραφέα, το Βραβείο Sahitya Academy της Εθνικής Ακαδημίας Γραμμάτων της Ινδίας που απονέμεται σε διακεκριμένα λογοτεχνικά έργα σε 22 επίσημες γλώσσες της χώρας. Ινδός ποιητής, συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο Βέρμα επίσης διετέλεσε μέλος του Κοινοβουλίου, ενώ το 1982 ήταν πρόεδρος του Συνεδρίου Αφρο-Ασιατών Συγγραφέων που συγκλήθηκε στο Νέο Δελχί. Ο γιος του Abhishek, έμπορος όπλων, ανακηρύχθηκε ο νεότερος δισεκατομμυριούχος της Ινδίας το 1997.

2017-02-20

Haiku

Grianghraf: Werner Bischof
ag feitheamh
le cogadh eile ...
príosúnaigh chogaidh
waiting
for another war ...
prisoners of war

2017-02-19

CoillteáinNuair a shaolaítear leanbh i nDeilí
Is gnách go dtugann deichniúr éigin coillteán
Cuairt ar an dtigh,
Damhsaíonn agus canann ann
Le haghaidh airgid.
Is maith liom nós seo Thuaisceart na hIndia –
Nach breá an ní é
Iad siúd nach bhfuil in ann páiste a ghiniúint
Agus sceitimíní orthu ar chloisint dóibh
Faoi bhreith linbh.
Scríobh Ilango Adigal
Faoi choillteáin Thuaisceart na hIndia
Agus a gcíocha bréige,
Ach ní faoin nós seo acu.
Is trua gur fágadh ar lár é.
Ina dhiaidh sin is uile, má iompaíonn
Muintir an domhain go léir ina gcoillteáin
Ní shaolófar oiread is páiste amháin.
Cá mbeidh na coillteáin
Ag canadh is ag damhsa ansin
Le haghaidh airgid?
Níl freagra ar bith agam.


Ka. Naa. Subramanyam