2018-03-18

Graifítí an Lae

An gníomh is réabhlóidí a d’fhéadfadh éinne a dhéanamh ná an fhírinne a insint.

Howard Zinn

2018-03-11

Mo Ghoa-sa

Manohar Sardessai


Is geall le brídeog í mo Ghoa-sa
Bráisléid ghlasa ar a géaga
Oíche ghormghlas réaltógach
É mo Ghoa-sa

Is geall le leanbh é mo Ghoa-sa
Is é suite in ucht na gcnoc
Bachlóg mogra é
Ar chraobh na mara

Is pictiúr é Goa
Ar dhath an tuair cheatha
Brionglóid é Goa
Is cuimhní fite tríthi

Seomra oscailte Kuber
Lán de dhiamaint é Goa
Tóirse ar lasadh é
A chomórann bua na beatha

Coiscéim bheag é Goa
Ar chosán an domhain
Is ceol é
A bhfuil rithim chosmach á lorg aige

Sé is Goa ann ná an phailm atá fréamhaithe
Im' chroíse á santú agam go séimh
Maoin mhór é Goa
Luach saothair na ndea-ghníomhartha go léir


My Goa

 

My Goa is like a bride
Green1 bangles2 in her arms
An azure starry night
Is my Goa

My Goa is like a child
In the lap of the hills
My Goa is a mogra3 bud
On the branch of the sea

Goa is a picture
The colour of the rainbow
Goa is a dream
Woven with memories

Goa is Kuber’s4
Diamond-laden open room
Goa is the burning torch
Of life’s victory

Goa is a tiny footstep
On the earth’s pathway
Goa is music
Seeking the cosmic rhythm

Goa is a gentle longing
For the palms5 rooted in my heart
Goa is the great wealth
The reward of my lives’ good deeds6

_______________________________
1 ‘Green’ (panchvea) It may have derived from pachu (emerald). The plural form pachvo may have given panchvea (Ameeta Agshikar)
2 Bangles (chuddo), a set of five green bangles worn by the bride
3 Mogra – jasmine. A white flower with a soft fragrance
4 Kuber – God of wealth
5 Palms – (Kavthe) refer to the tender newly planted coconut tree
6 “Lives” refers to punnya, that is, one’s good deeds done over a lifetime. In Hindu belief, there is a reward for the accumulated good deeds of the individual after many rebirths.

2018-03-10

Sráid Uí Chonaill

Sráid Uí Chonaill


An teip Uasal, ní raghaidh amú
A bua féin aici, is léir
Tagann aoibhneas ó ghlúin go glúin
Anuas chugainn ó ré go ré.
An Áilleacht féin gan tuiscint tá,
Is gleoite í anseo ba dhóigh leat:
Longa bána thíos cois trá
Na mairbh is a mbrionglóidí.

Gabriel Rosenstock


O’ Connell Street


A Noble failure is not vain
But hath a victory of its own
A bright delectance from the slain
Is down the generations thrown.
And, more than Beauty understands
Has made her lovelier here, it seems;
I see white ships that crowd her strands,
For mine are all the dead men’s dreams.

Francis Ledwidge (19. 8. 1887 – 31. 7. 1917)

2018-03-09

Haiku

嚏して心曇天へと紛る  大塚 凱

kusame shite kokoro donten e to magiru


sraoth  . . .
deintear cuid den spéir scamallach
de mo chroí        

Gai Ohtsuka


2018-03-08

Dánta le Shuntaro Tanikawa

鳥羽 1


何ひとつ書く事はない
私の肉体は陽にさらされている
私の妻は美しい
私の子供たちは健康だ

本当の事を言おうか
詩人のふりはしてるが
私は詩人ではない

私は造られそしてここに放置されている
岩の間にほら太陽があんなに落ちて
海はかえって昏い

この白昼の静寂のほかに
君に告げたい事はない
たとえ君がその国で血を流していようと
ああこの不変の眩しさ!

 

Toba 1


Níl faic agam le scríobh ina thaobh
Mo cholainn nochta faoin ngréin
Is álainn í mo chéile mná
Tá na páistí folláin

Lig dom an fhírinne a insint duit
Ní file mé
Ag ligint orm atáim

Cruthaíodh mé, is fágadh anseo mé
Féach, an ghrian ina caise i measc na mbollán
Ag éirí níos dorcha atá an mhuir

Seachas séimhe seo an mheán lae
Níl faic is mian liom a rá leat
Fiú más ag cur fola i do thír féin atá tú
Á, an loinnir shíoraí seo!

 

Toba 2


Ní mian liom an nóiméad seo a bheith ina shíoraíocht
Is leor an nóiméad seo a bheith agam faoi mar atá sé
Tá bealach agam féin fiú chun breith ar an móimint éalaitheach seo
Tá an ghrian ag bogadh ar aghaidh cheana féin

Scríofa ar ghaineamh
Atá na focail seo sin uile
Ní le mo mhéara
Ach lem’ chroí aerach a dhorchaíonn i bhfaiteadh na súl

Tá mo pháistí dealraitheach liom
Ní dealraitheach liom atá mo pháistí
Is cuma liom, bealach amháin nó bealach eile

Fágadh mo chroí i dteannta sliogán mara, púróga is píosaí
De bhuidéil bhriste ar bhruach uisce
Ar phláinéad atá chomh crua is chomh soghonta liom féin

 

Tuama an Fhile


Bhí fear óg ann uair
A mhair ar an bhfilíocht
Scríobhadh sé dán molta le haghaidh bainise
Scríobhadh dán le greanadh ar leac uaighe dá gcaillfí duine


Is iomaí comhartha buíochais a tugadh dó
Tugadh ciseán uibheacha dó
Nó léine nua
Nó glanadh amach a sheomra dó mura raibh aon rud eile le tabhairt dó

Brea sásta a bhí sé le pé féirín a bronnadh air
Ghabh sé buíochas le cách
Leis an tseanbhean as an bhfáinne óir a thug sí dó
Leis an ngearrchaile as an mbábóg pháipéir a dhein sí féin dó.

Bhí ainm air
Ach an File a ghlaoití air. Níor úsáideadh a ainm riamh
Chuir sé sin as dó ar dtús ach
Chuaigh sé i dtaithí air de réir a chéile

Leath a cháil i gcéin is i gcóngar is tháinig orduithe isteach
An té ar thaitin cait leo bhí dánta uaidh faoi chait
An beadaí bhí dánta uaidh faoi bhia
An leannán bhí dánta uaidh faoin ngrá

Níor dhiúltaigh sé d’iarratas ar bith dá dheacra é
Shuíodh sé ag an sean-bhord corrach sin
Ag stánadh roimhe ar feadh tamaill
Agus tháinig an dán chuige ar chuma éigin

Bhí meas an domhain mhóir ag gach éinne ar a chuid dánta
Dánta a chuirfeadh ag gol os ard thú
Dánta a chuirfeadh ag gáire id’ ghealt thú
Dánta a chuirfeadh ag machnamh go maidin thú

Cuireadh an-chuid ceisteanna air
“Cá bhfuair tú bua na scríbhneoireachta?”
“Cad is gá dom a léamh le bheith i m’fhile?”
“Cad as a dtagann an friotal álainn go léir?”

 Freagra níor tháinig.
Ní fhéadfadh sé freagra a thabhairt, fiú dá mba mhaith leis é.
Ní dúirt sé ach, “N’fheadarsa ach oiread.”
Dúirt gach éinne gur duine deas ab ea é.

Lá amháin tháinig bean óg chun é a fheiscint.
Bhí a chuid dánta léite aici is theastaigh uaithi bualadh leis.
Thit sé i ngrá léi chomh luath is a leag súil uirthi
Chum dán gan dua is thiomnaigh di é.

Nuair a léigh sise an dán bhraith sí mar nár bhraith riamh cheana.
Ní raibh a fhios aici an gliondar nó dobrón a bhí uirthi
Theastaigh uaithi réaltaí na hoíche a stoitheadh lena cuid ingne
Bhraith sí gur theastaigh uaithi filleadh ar an am sular rugadh í.

Ní mothú daonna é seo, an chéad rud a rith léi
Is rud diaga é nó murab ea is rud diabhalta
Phóg sé í mar a dhéanfadh leoithne
Níor thuig sí an i ngrá leis siúd nó lena chuid filíochta a bhí sí.

Bhíodar in aontíos le chéile ón lá san ar aghaidh
Nuair a réitigh sí bricfeasta dó, chum seisean dán faoin mbricfeasta
Nuair a phioc sí caora fiáine, dán faoi chaora fiáine a scríobh sé
Nuair a bhain sí di a cuid éadaigh, chum sé dán faoina háilleacht

Bhí sí bródúil as mar fhile
Dar léi go raibh sé i bhfad níos tábhachtaí dán a scríobh
Ná an talamh a threabhadh, meaisín a thógáil
Seodra a dhíol, nó bheith i do rí

Ach bhraith sí uaigneach, leis, ó am go ham
Dá mbrisfí pláta costasach
Ní bheadh goimh air, thabharfadh sé sólás di
Bhí áthas uirthi, ach fós féin bhí rud éigin in easnamh

Nuair d’inis sí dó faoina mamó a bhí fágtha ina diaidh aici
Tháinig deora lena shúile
Ach bhí glandearmad déanta aige mar gheall air an lá arna mhárach
Bhí sé sin cineál aisteach, dar léi

Bhí sí sásta mar sin féin
Theastaigh uaithi a bheith leis go Lá Philib an Chleite
Agus nuair d’inis sí an méid sin dó, d’fháisc sé lena ucht í
A shúile dírithe ar an imigéin, ní uirthi siúd

Leis féin a bhíodh sé i gcónaí is é i mbun filíochta
Ní raibh cairde ar bith aige
Nuair nach ag scríobh filíochta a bhí sé
Bhí an chuma air go raibh leamhas air

Ní aithneodh sé copóg thar neantóg
Mar sin féin scríobh sé go leor dánta faoi bhláthanna
Tugadh go leor síolta bláthanna dó mar chomhartha buíochais
Chuir sise bláthanna ag fás sa chlós

Tráthnóna amháin bhí cumha uirthi is gan fhios aici cén fáth
Chloígh sí leis agus chaoin go faíoch
Ar an bpointe boise chum sé dán faoi dheora a cinn
Stróic sise an dán is chaith uaithi é

Bhí cuma bhrónach air
D’fhéach sise ar a aghaidh, í ag gol níos tréine ná riamh, is bhéic
“Abair rud éigin nach dán é –
Rud ar bith, abair amach é!”

D’fhan sé ina thost, go tromchroíoch
“Níl faic le rá agat, an bhfuil?
Gan substaint atá tú
Gabhann gach rud tríot, sin uile.”

“Ní mhairimse ach sa spás seo anois,” ar sé
“Inné ná amárach níl agamsa
I m’aislingse níl aon ní ann
Mar tá an domhan seo ró-thorthúil is ró-álainn!”

Bhuail sí lena dhá dorn é
Arís is arís eile go tréan
Gur éirigh a cholainn glé –
Dofheicthe, mar aer, a chroí, a inchinn, a phutóga.

Is fuair sí radharc tríd ar shráidbhaile
Ba léir di páistí ag imirt folach bíog
Ba léir di leannáin i ngreim docht a chéile
Ba léir di Mam agus pota á chorraí aici

Fuair sí radharc ar fheidhmeannach a bhí ar meisce
Siúinéir agus lomán aige á shábhadh
Seanfhear agus é leath-phlúchta ag casachtach
Leac uaighe ar tí titim as a chéile

Tháinig sí chuici féin agus í ina seasamh
Cois leac uaighe ina haonar
Bhí an spéir ghorm chomh fairsing is a bhí riamh
Is gan oiread is siolla amháin greanta ar an leac.

~~~~~~~~


Sliocht as agallamh leis an bhfile:


“You know, there’s this ‘collective unconscious’  Jung talks about. Perhaps I had come to believe that all of us would be connected at the level of such a collective unconscious. If so, I thought to myself, I would be able to connect with others, or would want to connect to others, to the extent that I could touch upon the depths far below my consciousness . . . And, in terms of my relationships with readers, I probably thought that I would or should be able to engage with them, not at a conscious level, or through the left brain, but through the right brain . . . you see, the left brain controls reason and intellect, right? Generally people form relationships with others through it, I mean, in day-to-day reality. But my thinking was, “Couldn’t we make a profound connection, in poetry, through the right brain, that is, in the realm that acts for the amorphous and the intuitive?” So from around this time, probably, I was beginning to think along the line of Jung’s collective unconscious. . . .”

 
This is how I have been writing poetry 1942–2009 (Nanaroku-sha, Tóiceo, 2010)

2018-03-07

Trocknet nicht, trocknet nicht

File: Goethe
Cumadóir: Schubert

Trocknet nicht, trocknet nicht


Trocknet nicht, trocknet nicht,
Thränen der ewigen Liebe!
Ach! nur dem halbgetrockneten Auge
Wie öde, wie todt die Welt ihm erscheint!
Trocknet nicht, trocknet nicht,
Thränen unglücklicher Liebe!

Ná triomaigh, ná triomaigh


Ná triomaigh, ná triomaigh
Deora na dianseirce síoraí!
Uch! Fiú an tsúil atá leath-thriomaithe
Nach leamh di nach marbh atá an saol!
Ná triomaigh, ná triomaigh,
Deora an ghrá 'tá gan ghliondar!

2018-03-06

An Úire


An Úire

The Freshness by Rumi

Translated by Coleman Barks


When it's cold and raining,
you are more beautiful.
Is áille thú
sa bhfuacht, faoin bhfearthainn.
And the snow brings me
even closer to your lips.
Is tugann an sneachta níos cóngaraí fós
do do bheola mé.
The inner secret, that which was never born,
you are that freshness, and I am with you now.
Rún na rún nár rugadh riamh,
tusa an úire sin is táim farat faoi láthair.
I can't explain the goings,
or the comings. You enter suddenly,
Níl míniú agam ar an teacht
ná ar an imeacht. Isteach leat go tobann,
and I am nowhere again.
Inside the majesty.
is nílimse áit ar bith
arís. Sa mhórgacht sin.

Art by Sandra Rilova

2018-03-05

The Irish Genocide/ Cinedhíothú na nGael

mionghné/ detail: 'Gorta'
Lucy Davidson.
éamh na marbh . . .
níl guth ag na daoine
atá beo
the dead cry out . . .
voiceless the ones
still alive

2018-03-04

Jaya RadhaSé do bheatha
A Bhanríon Vrindavan
Is tú ár máithrín
Réalt gheal san fhirmimint
A shoilseoidh ionainn
Go lá an bhrácha
Mo ghairm thú
is tú foinse ár n-áthais!

2018-03-03

Manuel Carrillo

Manuel Carrillo
an gcloiseann tú é?
smeacharnach caointe
an domhain chéasta
can you hear it?
uncontrollable sobbing
of the crucified earth
μπορείς ν' ακούσεις;
αχαλίνωτος λυγμός
σταυρωμένης γης

Leagan Gréigise:Sarah Thilykou
Is eol dúinn go raibh an chruthaíocht go léir le chéile go dtí anois ag cneadach le tinneas mar a bheadh sí ar a leaba luí seoil.

Rómhánaigh 8:22

2018-03-02

Loitiméireacht

Loitiméireacht

Deineadh loitiméireacht ar an bhfógra dhátheangach
a sheasann go huaigneach leis féin
agus tú ag teacht isteach i nGleann na nGabhar
Tá an Béarla – Glengower – scriosta
agus níl fágtha ach Gleann na nGabhar.
Daoine atá ag iarraidh Glengower a bhaint amach
tá mearbhall ceart anois orthu
níl a fhios acu ó thalamh an domhain cá bhfuilid
féachann an áit ar nós Glengower
tá na siopaí is na pubanna céanna ann
an séipéal folamh is an reilig lán
an dealbh . . . ach
an féidir a bheith lánchinnte?

Tagann Coiste Forbartha an Bhaile le chéile
agus iad ar fad ag tarraingt na gcos
ní ardaítear an cheist in aon chor
tar éis an tsaoil, cé a dhéanfadh a leithéid?
níl ach fanaiceach teanga amháin ar an mbaile –
an Cathaoirleach – agus tar éis uair an chloig
gan mórán in aon chor a rá
cuirtear an cruinniú ar athlá.

 

Vandalism


The bilingual sign standing so lonely
by itself as you approach Glengower
has been vandalized.
The English – Glengower –has been destroyed
all that’s left is Gleann na nGabhar.
People trying to reach Glengower
don’t know the hell where they are
shops and pubs are still standing
the empty church, the graveyard that’s full,
the statue  . . . yes,  but
can one be perfectly sure?

The Development Committee convenes
all dragging their feet
the question isn’t even brought up
after all, who would perpetrate such an act?
the town boasts only one language fanatic –
the Chairman – and after a full hour
with nothing of any consequence spoken
the meeting is postponed.

2018-03-01

Der stürmische Morgen

File: Wilhelm Müller
Cumadóir: Franz Schubert

Maidin na Stoirme

Féach mar tá c’laith na spéire
Stróicthe ag an ngaoth!
Is stróicthe atá na néalta
Ag strus is callshaoth.

Is dearg iad gach lasair
A léimeann lán de bhrí.
An bhfeacaís riamh aon mhaidin
Chomh fiáin léi riamh!


Ag breathnú ar na spéartha
Atá an croí im’ chliabh –
Is péinteálann sé pictiúr
Den gheimhreadh fuar is fiáin!

Der stürmische Morgen

Wie hat der Sturm zerrissen
Des Himmels graues Kleid!
Die Wolkenfetzen flattern
Umher im mattem Streit.

Und rothe Feuerflammen
Ziehn zwischen ihnen hin.
Das nenn' ich einen Morgen
So recht nach meinem Sinn!

Mein Herz sieht an dem Himmel
Gemahlt sein eignes Bild -
Es ist nichts als der Winter,
Der Winter kalt und wild!